Můžete poznat pouze to, co nejdříve milujete…

www.augustiniani.cz

Výstava: "Sv. Augustin a augustiniánů v Čechách"
 
 Klášter sv. Tomáše
Josefská 8.
Praha 1
23.4-2.6.2012
Otevřena denně od 09:00 do 17:00 hodin
Co je smyslem života pro Augustina? On sám nám to říká na začátku jednoho ze svých prvních děl, ve kterém hovoří s nejintimnější částí sebe samotného, se svým srdcem: „Nuže, poprosil jsem Boha. Co tedy chceš poznat? To všechno, oč jsem prosil. Řekni to stručně. Toužím poznat Boha a duši“ (Soliloquia. I. 2,7) Co dělá Augustin, aby dosáhl svého přání, tj. aby poznal Boha i sám sebe? Žije. Této moudrosti se dosáhne skutky, nikoli vysedáváním u stolu. Snažíme se sledovat Augustina na této cestě poznání přes události v jeho životě, od touhy po hříchu v jeho mládí až k polemikám, kterým musel čelit v období své zralosti na obranu církevní víry. Nebudeme se zabývat popisy skutků (vyprávění o Augustinovi) a přijmeme svědectví ze zkušenosti, ze znalosti sebe samotného i Boha (Augustin vypravěč) tak, jak to prožíval biskup v Hipponě. Abychom i my zažili událost poznání sv. Augustina, jeho života a životní cesty.