Farní rok 2020/2021: Identita a Bible

www.augustiniani.cz

Prázdniny jsou u konce (tento rok trochu zvláštní). Jsme na začátku září a tím na začátku nového školního a farního roku. Po několika měsících, kdy se činnosti nemohly konat kvůli COVID-19, se znovu, plni očekávání, vracíme do kostela, abychom se mohli znovu setkat a prožívat společně náš křesťanský život a zároveň znovu uvést do provozu všechny činnosti naší farnosti.
Je také jasné, že někteří z nás mají obavy a cítí nejistotu: co nového přinese nový školní rok? Jak to bude s tím virem? Kam se posuneme? Bude všechno podle starého, anebo se znovu vrátíme do situace, kterou jsme prožívali před půl rokem?
Být křesťanem znamená být optimistou a nebát se, dívat se na Krista a s Ním a vedle Něho odpovídat na všechny problémy a starosti každého dne. Znamená to být připraven vždy znovu začínat a vidět všechno novýma očima. Znamená to radovat se a být nositelem naděje pro druhého člověka.
Sv. Augustin, jehož svátek jsme slavili před pár dny, nám připomíná, že máme možnost cestovat do vlastního srdce, abychom se tam setkali s Kristem, který je náš vnitřní učitel. Podmínkou, nutnou pro to, abychom mohli cestovat do svého srdce, je schopnost vytvářet ticho, méně mluvit a hodně naslouchat a vnímat. Sv. Augustin připomíná, že v každém okamžiku našeho života, ale zvláště v těžkých momentech, bychom si měli uvědomovat sílu společenství, přátelství, rodiny. A farnost je rodina; je to společenství věřících, kteří jsou společně na cestě k Pánu, na cestě do svého domova u Pána. Víme, že cestovat spolu je lepší.
Co bude nabízet farnost během tohoto školního roku? Jaká budou naše specifika a čemu se budeme věnovat? Co budeme dělat? Směry budeme konkretizovat na setkání pastorační rady, ale chtěl bych, abychom se spolu zastavili u Bible (jsme stále v roce Písma svatého), abychom čerpali z bohatství, kterým je pro nás Slovo Boží. Pak bych se také chtěl, spolu s vámi, znovu podívat na naši křesťanskou identitu a na identitu augustiniánské farnosti, abychom si připomínali naše prameny, to, co je důležité, a na co občas zapomínáme. Budoucnost budeme mít jen tehdy, když nezapomeneme na svou minulost: odkud pocházíme, co je to nejdůležitější, co nám Ježíš zanechal, a jak to uskutečňovat v každodenním životě. Tento roku budou důležitá dvě slova: Identita a Bible!
A nakonec radostná zpráva: během září by naše augustiniánská komunita u sv. Tomáše měla přijmout dalšího člena, Fr. Andres Ampudia, mladého augustiniána z Panamy, který se stane součástí naší komunity a bude s námi pracovat ve farnosti. Těšíme se na něho; prosím o modlitbu, aby se mu u nás líbilo, aby se cítil dobře a aby jeho pastorační působeni u nás přineslo hodně ovoce.
Tak tedy krásný začátek školního roku, a věřím, že vše bude znovu dobré.