Farní pouť do Číhoště dne 7. dubna 2018

www.augustiniani.cz

Zveme vás na jarní pouť do Číhoště, kde P. Toufar působil a kde je pohřben, abychom u jeho hrobu
společně prosili za naši farnost.
Sejdeme se všichni (kromě seniorů, kteří mají nějaký handicap a nemohou jít pěšky) na Hlavním
nádraží v Praze v 8.40h (odjezd v 8.58h). Pojedeme do Leštiny u Světlé (s přestupem v Kolíně) a
odtud poputujeme do Číhoště asi 7 – 8 km. Tam se zúčastníme mše svaté a poté bude možnost
navštívit místní restauraci.
Senioři s handicapem (ale maximálně 8 osob - musí se přihlásit u O. Juana) budou mít sraz v Praze
na Malé Straně před kostelem sv. Tomáše v 09:15 hodin a odjedou farním mikrobusem do Číhoště.
Farní mikrobus bude k dispozici i pro ty farníky, kteří nebudou moci absolvovat pěší pouť z Leštiny
(kam se dopraví vlakem) do Číhoště a zpět.
Pro obě skupiny:
Modlitba u hrobu P. Toufara, mše sv. v Číhošti ve 13 hodin, oběd, přesun do Leštiny
pěšky/mikrobusem, popř. mikrobusem do Prahy.