Advent s trpělivostí!

www.augustiniani.cz

Slavností Krista Krále končí liturgický neboli církevní rok a připravujeme se na začátek nového s první nedělí adventní. Je na čase, abychom v našem duchovním životě udělali vyúčtování a přemýšleli, jak jsme naložili s talenty, které jsme od Pána dostali. Evangelium, které se čte o slavnosti Krista Krále, nás právě k tomu zve: abychom se zadívali na svůj život a zamysleli se nad tím, jak jsme dokázali vidět či nevidět tvář Ježíše u každého člověka, kterého nám Pán poslal do života. Je na čase si uvědomit, že milovat Boha znamená milovat bližního.

Začátek adventu nás také vybízí, abychom se na vše dívali s nadějí, s očekáváním příchodu Ježíše a v přípravě na změny v našem životě. Život bez naděje není život. Kristus je naše naděje a je světlem pro život každého člověka. Prožíváme krátké dny, málo světla, a na ulicích už se začínají rozsvěcet vánoční světla – jako připomínka, že bez světla se nedá žít. A to je to, co si přeji pro každého z nás: abychom měli pořád světlo Ježíše v srdci. Myslím si, že tento rok by to mohlo znamenat prožít advent s trpělivostí, nespěchat, mít oči a srdce otevřené ke vnímaní toho, co se děje před námi, prožívat vše v klidu a najít vždy čas pro to, co je opravdu důležité: Bůh, já a ostatní. Jen ten, kdo je trpělivý, může vnímat a očekávat. Přeji všem advent plný trpělivosti: bude to stát za to!

Během adventní doby budou od pondělí do pátku v kapli sv. Barbory staročeské roráty. Začátek mše sv. vždy v 6,45.