750 let augustiniánů v ČR

www.augustiniani.cz

1262-2012
750 let augustiniánů v ČR

"S nadějí a radostí“


V r. 1244 papež Inocenc IV. spojil několik různých kongregací – některé z nich se řídily Řeholí svatého Augustina, některé nikoli – do řádným způsobem ustaveného a oficiálně uznaného Řádu poustevníků svatého Augustina z Toskánska (Itálie). Tento nový řád se velmi rychle rozšířil na území centrální a severozápadní Evropy; do Anglie dorazil v r. 1249, do Paříže o několik let později. Některé prameny dokonce naznačují, že Williamité, kteří se k Augustiniánskému řádu připojil v r. 1256, možná vlastnili kláštery na takových místech jako Pivoň a možná i Sv. Dobrotivá – Zaječov. Jisté nicméně je, že Oldřich Zajíc Waldek, který vlastnil rozsáhlé pozemky v berounsko – plzeňském kraji, 24. března 1262 oficiálně pozval nový Řád poustevníků svatého Augustina do Zaječova, kde začal budovat nový klášter na malém návrší, jehož ohraničení připomínalo ostrov. Jeho motivy jsou uváděny různě; podle některých historiků byl klášter založen na poděkování za velké vítězství u Kresbrunu; jiní připisují založení kláštera intervenci Panny Marie, která se ve snu panu Oldřichovi zjevila. V roce 1264 byl klášter, zasvěcený Zvěstování Panny Marie, slavnostně posvěcen; Augustiniáni od tohoto dne započali léta své služby v České zemi. Český šlechtic Oldřich Zajíc z Valdeka uvedl r. 1262 augustiniány na Berounsko do obce Zaječova. Vznikl tak klášter zvaný „Ostrov“ při chrámu Zvěstování P. Marie a sv. Benigny. Vžil se název sv. Dobrotivá (= sv. Benigna, jedna z družek sv. Voršily, která s ní byla umučena ve 4. stol. od Hunů v Kolíně nad Rýnem). Ostrov byl pod ochranou pánů z Valdeka a chrám se stal navštěvovaným poutním místem. Husité zde plenili celkem třikrát: r. 1421 Žižka, 1422 Pražané, 1423 Sirotci. R. 1483 následoval vpád utrakvistů. Josef II. zrušil klášter v Ostrově r. 1787, ale na žádost místního obyvatelstva zůstala duchovní správa augustiniánům, kteří zde působili do r. 1950. Dnes se klášter opravuje, aby se mohl stát centrem pro děti, mládež a rodiny