P. William 80 let

www.augustiniani.cz

Fotky oslavy zde

Radostné a nadějeplné Velikonoce!

www.augustiniani.cz

„Zpívejme Aleluja zde na zemi,
kde jsme ještě plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat ´tam´ v jistotě...
Zpívejme Aleluja dnes ne proto,
abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli útěchu v trápení.
Tak jako zpívali poutníci:
Zpívej, ale kráčej dál!
Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý!
Zpívej a kráčej dál“!
(Sv. Augustin)

Tradiční novoroční vycházku (1.1.2016 od 14:30 hod.)

www.augustiniani.cz

Zveme všechny milovníky pěší turistiky po Praze na tradiční novoroční vycházku (1.1.2016), tentokrát ke starobylému kostelíku sv. Jana a Pavla v Krtni (prohlídka interiéru zajištěna, spatříme pozdně románské fresky biblických výjevů). Sejdeme se ve 14:30 h ve stanici metra Stodůlky (na žluté lince B). Trasa pohodlné vycházky měří asi 4,5 km. Ukončíme ji opět ve stanici metra Stodůlky. Před tím se ještě můžeme občerstvit v jedné útulné cukrárně.
Fotky

Den modliteb za uprchlíky. 16.11.2015

P. Alejandro Moral Antón, generální převor OSA pro celý řád sv. Augustina, vyhlásil na den 16.11.2015 (pondělí) Den modliteb za uprchlíky, pronásledované křesťany a všechny oběti války.

Pouť na sv. Horu 19.9

V sobotu 19.9. jsme všichni pozváni na pouť na sv. Horu v rámci Roku zasvěceného života. Je to pouť augustiniánů i celé naší farnosti. Pojedeme autobusem. Zájemci ať se přihlásí v sakristii. Odjezd v 9:00 před kostelem. Zpět budeme okolo 15:00 hodin.
Fotky z poutí zde

Tábor 2015

www.augustiniani.cz

Mobilmánie?
Fotky

Místo a datum
Zaječov od 2.7 do 10.7 2015

Chceme naplnit nás volný čas přáteli, konverzacemi, které nás naplňuje, úsměvem, které vyjadřuje radost a setkání, které nás učí dialogu a pokoji.

Proto nabídneme:
• Sporty: fotbal, táborové sport, …
• Noční hry a táboráky
• Dobrodružné dny a výlet
• Dílny: ruční práce, kuchyně, orientace, tanec, hry, novinárské práce, , atd

Zemřel P. Jan Nep. Aixner, OSA

www.augustiniani.cz

Ve středu 8. července 2015, zemřel náš spolubratr P. Pavel Jan Nepomuk Aixner, OSA

Po eucharistické oběti, která bude sloužena v kostele sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1

v úterý 14. července 2015
v 11:00 hodin

budou jeho ostatky uloženy v 15:00 hodin do augustiniánského hrobu na hřbitově v Zaječově

kde bude očekávat slávu vzkříšení.

Děkujeme za Vaše modlitbu.
Promluva P. Piťhy

12. Farní misijíní slavnosti kostela sv. Tomáše

www.augustiniani.cz
FOTKY Park Kampa Sobota 6.6.2015. Od 11:00 do 19:00 hodin „ Slavíme. protože jsme věřící! “ Farní slavnosti měly letos motto „Slavíme, protože jsme věříci“. Letos již po dvanácté jsme se společně sešli, abychom se mohli v kruhu svých přátel radovat, oslavovat, a pozvat k této slavnosti i ostatní. Letošní slavnosti byly také výjimečné tím, že představovaly pro nás vyvrcholení Dnů víry.Počasí nám – na rozdíl od desátých slavností přálo, nebe bez mráčku, vymalovaná modrá obloha.

Dny víry u sv. Tomáše

www.augustiniani.cz

Pondělí 1.6.2015
18:00 Setkání pro hledajícího člověka.
Setkání pro lidi, kteří hledají smysl života.
Klášter sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1
***
Čtvrtek 4.6.2015
19:30 Modlitba Taize Modlitba v duchu Taize
Klášter sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1
***
Neděle 7.6.2015
9:30 Mše sv. a průvod na Boží Tělo po ulicích na Malé Straně
Kostel sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1

XVIII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ

www.augustiniani.cz

„Velebí má duše Hospodina"“
(Lk 1,46)

Fotky
Sobota, 16. května 2015

Program misijní poutí 2015

08:30 Odjezd z Prahy
10:00 Začátek poutí v obci Teně
12:00 Příchod do kláštera
14:00 Poutní mše svatá
15:00 Kulturní program