Tábor 2015

www.augustiniani.cz

Mobilmánie?
Fotky

Místo a datum
Zaječov od 2.7 do 10.7 2015

Chceme naplnit nás volný čas přáteli, konverzacemi, které nás naplňuje, úsměvem, které vyjadřuje radost a setkání, které nás učí dialogu a pokoji.

Proto nabídneme:
• Sporty: fotbal, táborové sport, …
• Noční hry a táboráky
• Dobrodružné dny a výlet
• Dílny: ruční práce, kuchyně, orientace, tanec, hry, novinárské práce, , atd

Zemřel P. Jan Nep. Aixner, OSA

www.augustiniani.cz

Ve středu 8. července 2015, zemřel náš spolubratr P. Pavel Jan Nepomuk Aixner, OSA

Po eucharistické oběti, která bude sloužena v kostele sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1

v úterý 14. července 2015
v 11:00 hodin

budou jeho ostatky uloženy v 15:00 hodin do augustiniánského hrobu na hřbitově v Zaječově

kde bude očekávat slávu vzkříšení.

Děkujeme za Vaše modlitbu.
Promluva P. Piťhy

12. Farní misijíní slavnosti kostela sv. Tomáše

www.augustiniani.cz
FOTKY Park Kampa Sobota 6.6.2015. Od 11:00 do 19:00 hodin „ Slavíme. protože jsme věřící! “ Farní slavnosti měly letos motto „Slavíme, protože jsme věříci“. Letos již po dvanácté jsme se společně sešli, abychom se mohli v kruhu svých přátel radovat, oslavovat, a pozvat k této slavnosti i ostatní. Letošní slavnosti byly také výjimečné tím, že představovaly pro nás vyvrcholení Dnů víry.Počasí nám – na rozdíl od desátých slavností přálo, nebe bez mráčku, vymalovaná modrá obloha.

Dny víry u sv. Tomáše

www.augustiniani.cz

Pondělí 1.6.2015
18:00 Setkání pro hledajícího člověka.
Setkání pro lidi, kteří hledají smysl života.
Klášter sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1
***
Čtvrtek 4.6.2015
19:30 Modlitba Taize Modlitba v duchu Taize
Klášter sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1
***
Neděle 7.6.2015
9:30 Mše sv. a průvod na Boží Tělo po ulicích na Malé Straně
Kostel sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1

XVIII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ

www.augustiniani.cz

„Velebí má duše Hospodina"“
(Lk 1,46)

Fotky
Sobota, 16. května 2015

Program misijní poutí 2015

08:30 Odjezd z Prahy
10:00 Začátek poutí v obci Teně
12:00 Příchod do kláštera
14:00 Poutní mše svatá
15:00 Kulturní program

XVII. Augustiniánský týden

www.augustiniani.cz

XVII. Augustiniánský týden
20.4.-25.4.2015
„Sv. Augustin řeholník“

20. dubna
18:15 Zahájení augustiniánského týdne 2015
Otevření výstavy: „sv. Augustin řeholník očima dětí“
18:45 Modlitba nešpor
19:00 Mše sv.

21. dubna
18:00 Přednáška:
P. PhDr. William Faix, OSA: „Řeholní život v době sv. Augustina

22. dubna
18:00 Přednáška:
P. ThDr. Angelo Lemme, OSA: „Sv. Augustin řeholník: Vliv Písma svatého“

23. dubna
18:00 Přednáška: P. Ing Jozef Ržonca, PhD., OSA:

Velikonoce 2015

www.augustiniani.cz

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2015
Fotky květná neděle
Fotky Křížová cesta na Velký Pátek

Národní galerie předala řádům obrazy

www.augustiniani.cz

Zástupci církevních řádů dnes převzali některé obrazy ve sbírkách Národní galerie v Praze. Díla zůstanou nadále v původních expozicích. "Chceme, aby obrazy sloužily všem", uvedl zástupce augustiniánů P. Juan Ignácio Provecho Lopez.

Katecheze 2014/15

Od 21. září znovu začne výuka náboženství pro děti od 5 do 10 let, která bude probíhat každou neděli po mši svaté v 9:30. Informační schůzka bude v neděli 21. září v 10:45 v refektáři. Přihlašovat své děti můžete až do 21. září u P. Juana

Nový fařár farnosti sv. Tomáše: P. Antonio Rivas, OSA

www.augustiniani.cz

Naše farnost je živá, aktivní a čilá. Zahrnuje řadu různých skupin a činností v jejích třech společenstvích. A ještě důležitější je, že mnoho lidí v těchto jednotlivých společenstvích je aktivními členy. Naše farnost je též rodinná a přívětivá. Rostla postupně, a v tomto růstu sjednotila ty, kdo se bránili opustit Malou Stranu, nebo se každý týden chtěli vracet do své bývalé čtvrti. A ti ostatní, kteří začali přicházet později, se zde také cítí doma – vidíme tolik rodin, jež přichází s dětmi.