12. Farní misijíní slavnosti kostela sv. Tomáše

www.augustiniani.cz
FOTKY Park Kampa Sobota 6.6.2015. Od 11:00 do 19:00 hodin „ Slavíme. protože jsme věřící! “ Farní slavnosti měly letos motto „Slavíme, protože jsme věříci“. Letos již po dvanácté jsme se společně sešli, abychom se mohli v kruhu svých přátel radovat, oslavovat, a pozvat k této slavnosti i ostatní. Letošní slavnosti byly také výjimečné tím, že představovaly pro nás vyvrcholení Dnů víry.Počasí nám – na rozdíl od desátých slavností přálo, nebe bez mráčku, vymalovaná modrá obloha.

Dny víry u sv. Tomáše

www.augustiniani.cz

Pondělí 1.6.2015
18:00 Setkání pro hledajícího člověka.
Setkání pro lidi, kteří hledají smysl života.
Klášter sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1
***
Čtvrtek 4.6.2015
19:30 Modlitba Taize Modlitba v duchu Taize
Klášter sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1
***
Neděle 7.6.2015
9:30 Mše sv. a průvod na Boží Tělo po ulicích na Malé Straně
Kostel sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1

XVIII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ

www.augustiniani.cz

„Velebí má duše Hospodina"“
(Lk 1,46)

Fotky
Sobota, 16. května 2015

Program misijní poutí 2015

08:30 Odjezd z Prahy
10:00 Začátek poutí v obci Teně
12:00 Příchod do kláštera
14:00 Poutní mše svatá
15:00 Kulturní program

XVII. Augustiniánský týden

www.augustiniani.cz

XVII. Augustiniánský týden
20.4.-25.4.2015
„Sv. Augustin řeholník“

20. dubna
18:15 Zahájení augustiniánského týdne 2015
Otevření výstavy: „sv. Augustin řeholník očima dětí“
18:45 Modlitba nešpor
19:00 Mše sv.

21. dubna
18:00 Přednáška:
P. PhDr. William Faix, OSA: „Řeholní život v době sv. Augustina

22. dubna
18:00 Přednáška:
P. ThDr. Angelo Lemme, OSA: „Sv. Augustin řeholník: Vliv Písma svatého“

23. dubna
18:00 Přednáška: P. Ing Jozef Ržonca, PhD., OSA:

Velikonoce 2015

www.augustiniani.cz

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2015
Fotky květná neděle
Fotky Křížová cesta na Velký Pátek

Národní galerie předala řádům obrazy

www.augustiniani.cz

Zástupci církevních řádů dnes převzali některé obrazy ve sbírkách Národní galerie v Praze. Díla zůstanou nadále v původních expozicích. "Chceme, aby obrazy sloužily všem", uvedl zástupce augustiniánů P. Juan Ignácio Provecho Lopez.

Katecheze 2014/15

Od 21. září znovu začne výuka náboženství pro děti od 5 do 10 let, která bude probíhat každou neděli po mši svaté v 9:30. Informační schůzka bude v neděli 21. září v 10:45 v refektáři. Přihlašovat své děti můžete až do 21. září u P. Juana

Nový fařár farnosti sv. Tomáše: P. Antonio Rivas, OSA

www.augustiniani.cz

Naše farnost je živá, aktivní a čilá. Zahrnuje řadu různých skupin a činností v jejích třech společenstvích. A ještě důležitější je, že mnoho lidí v těchto jednotlivých společenstvích je aktivními členy. Naše farnost je též rodinná a přívětivá. Rostla postupně, a v tomto růstu sjednotila ty, kdo se bránili opustit Malou Stranu, nebo se každý týden chtěli vracet do své bývalé čtvrti. A ti ostatní, kteří začali přicházet později, se zde také cítí doma – vidíme tolik rodin, jež přichází s dětmi.

Dík P. Vit !

www.augustiniani.cz

Když před čtyřmi lety P. Vít začal svou službu u nás, u Tomáše, měli jsme hodně očekávání. Teď přišel čas se posunout dál v životě, P. Víta čeká práce u augustiniánů v Brně, kde spolu s dalšími dvěma bratry (ze Slovenska a Polska) budou posilňovat zdejší komunitu.

Slavnost sv. Augustina 28.8.14

www.augustiniani.cz

Mše sv. v 12:15 hod a v 19:00 hodin. Při mši sv. zpívá svatotomášské sbor.

Vzkaz sv. Augustina pro Tebe...
....možná jsi četl někdy můj životopis. Ne všechno se přihodilo tak, jak je tam napsáno. Byli jsme úplně normální lidé, lidé, kteří žili před více než tisíci lety, jejichž jazyk, zvyky i způsob myšlení byly podstatně odlišné od těch tvých. Srdce člověka se ale tolik nezměnilo a právě moje lidská zkušenost by ti mohla pomoci. (číst dál)