Požehnané Velikonoce!

www.augustiniani.cz

Velikonoce: čas naděje a setkání!

Ježíš po jeho vzkříšení se setkal s lidmi. Setkání je způsobem, jak můžeme poznávat, že Ježíš z mrtvých vstal.

Víme a věříme, že to všechno, co teď prožíváme, brzy skončí a pak se budeme znovu setkávat jako vždy.

A na setkání s Vámi se hodně těšíme!

To budou ty nejlepší Velikonoce!

Požehnané Velikonoce!!

Augustiniáni

Velikonce 2020

www.augustiniani.cz

Slavení velikonočního tridua v kostele sv. Tomáše*

Na Zelený čtvrtek mše sv. v 16 hodin (bez lidí)
Kostel bude otevřen od 18:30 do 20:30 hodin na adorace.

Na Velký pátek Obřady Velkého Pátku v 16 hodin (bez lidí)
Kostel bude otevřen od 14:30 do 16:00 hodin na adorace.

Na Bílou sobotu od 10:00 do 12:00 hodin k soukromé modlitbě a svátosti smíření.

Velikonoční vigilie mše sv. v 19:00 hodin (bez lidí)

Boží hod velikonoční mše sv. v 9:30 hodin (bez lidí)

Nové čislo Tolle Lege

www.augustiniani.cz

Milí farníci,
Tento měsíc naše zpravodajství Tolle Lege vyjde jen elektronicky. Prožíváme nedobré časy. Pandemii coronaviru jsme neměli v našem programu. Nemůžeme se vidět, máme být doma, píšeme si, voláme si, sledujeme bohoslužby přes media. Je to vše trochu jinak, než bychom chtěli.To, co se děje, je pro nás něco nového a máme se naučit s tím žít. Vypadá to, že svět se zastavil a s ním i náš způsob života, jak jsme ho žili předtím. S tím se zastavil, díky Bohu, i náš individualismus.A teď jsme v situaci, kdy máme čas, hodně času a prostoru, které předtím v takové míře nebyly.

Mše sv. v kostele sv. Tomáše

www.augustiniani.cz

V důsledku vládního nařízení k současné epidemiologické situaci jsme nuceni
toto rozhodnutí respektovat a zrušit mše sv. do 1. 4. 2020

Denně mše v 12:15 můžete sledovat na facebook (Juan Provecho)

V neděle 29. března kostel sv. Tomáše bude otevřen od 9.00 do 13.30 hodin na modlitbu , zpovědi a možnost sv. Přijímání. Mše sv. nebude.

Augustiniáni

Přehled online vysílaných bohoslužeb
Web má sloužit především těm, kteří nemohou být účastni na mši svaté osobně, ať už kvůli nemoci, či z prevence proti šíření koronaviru.

Jak se chránit?

www.augustiniani.cz

Máme mnohé otázky ohledně stávající situace.

Jak se chránit?

Proto bych vám ráda poskytla informace, které jsem jakožto biochemik poskytovala svým žákům.

Dopis generálního převora řádu Augustiniánů ohledně pandemie COVID-19

www.augustiniani.cz

Dopis generálního převora řádu Augustiniánů ohledně pandemie COVID-19

V současné době celý svět žije v mimořádné zdravotní krizi. Pandemie koronaviru (Covid-19) nás přivedla tváří v tvář realitě, kterou si nikdo z nás nebyl schopen představit. To může velmi dobře nechat mnohé z nás zmatené či neklidné.

Dovolte mi zapřemýšlet se, sdělit mé pocity, a nabídnout vám, jako bratr, trochu poučení v této složité době.

ČMM nabízí pomoc v časech koronaviru

www.augustiniani.cz

v souvislosti s onemocněním způsobeným novým koronavirem a v souvislosti s krizovými opatřeními vlády České republiky se Česká maltézská mládež rozhodla aktivně zapojit do pomoci potřebným (tj. nemocným (nikoliv infekčně nemocným), handicapovaným, starým lidem, rodičům s dětmi apod.).

Jsme připraveni zajistit nákup a rozvoz léků a potravin, hlídání dětí, vyvenčení psů a případně další pomoc dle domluvy.

V současné době jsme schopni pomoci v Praze, v Plzni a dílčím způsobem i v Pardubicích. Stále však oslovujeme nové dobrovolníky.

Zvoněni: Čas společné modlitby

www.augustiniani.cz

Během následujících dnů v kostele sv. Tomáše, právě v 12 hodin budeme zvonit jako symbol naděje. Aby se nikdo necítil sám. Je to čas společné modlitby. Připojte se k nám!

Dopis České biskupské konference k vyhlášenému stavu nouze v souvislosti v virem

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Postní doba 2020

www.augustiniani.cz

Křížová cesta v době postní je každý pátek v 18:00 v kostele sv. Tomáše.

Častokrát (i nejen) během postní doby si vytvoříme nějaké předsevzetí o změnách v životě, které chceme udělat co se týče našeho vztahu k Bohu, nás samotných k sobě anebo k ostatním. Víme, že k té změně by mělo dojít, buď protože to tak cítíme, anebo protože nás o to prosili ostatní, ale občas odsuneme změny na dobu neurčitou, až se něco stane anebo až k tomu budou dobré podmínky.