ČMM nabízí pomoc v časech koronaviru

www.augustiniani.cz

v souvislosti s onemocněním způsobeným novým koronavirem a v souvislosti s krizovými opatřeními vlády České republiky se Česká maltézská mládež rozhodla aktivně zapojit do pomoci potřebným (tj. nemocným (nikoliv infekčně nemocným), handicapovaným, starým lidem, rodičům s dětmi apod.).

Jsme připraveni zajistit nákup a rozvoz léků a potravin, hlídání dětí, vyvenčení psů a případně další pomoc dle domluvy.

V současné době jsme schopni pomoci v Praze, v Plzni a dílčím způsobem i v Pardubicích. Stále však oslovujeme nové dobrovolníky.

Zvoněni: Čas společné modlitby

www.augustiniani.cz

Během následujících dnů v kostele sv. Tomáše, právě v 12 hodin budeme zvonit jako symbol naděje. Aby se nikdo necítil sám. Je to čas společné modlitby. Připojte se k nám!

Dopis České biskupské konference k vyhlášenému stavu nouze v souvislosti v virem

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Postní doba 2020

www.augustiniani.cz

Křížová cesta v době postní je každý pátek v 18:00 v kostele sv. Tomáše.

Častokrát (i nejen) během postní doby si vytvoříme nějaké předsevzetí o změnách v životě, které chceme udělat co se týče našeho vztahu k Bohu, nás samotných k sobě anebo k ostatním. Víme, že k té změně by mělo dojít, buď protože to tak cítíme, anebo protože nás o to prosili ostatní, ale občas odsuneme změny na dobu neurčitou, až se něco stane anebo až k tomu budou dobré podmínky.

XXIII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ

FOTKY Pouť 2019

Historie sv. Dobrotivé

Sobota, 23. května 2020

08:30 Odjezd z Prahy ( ulice Újezd Praha 1)

10:00 Začátek pouti v obci Těně. Modlitba růžence

12:00 Příchod do kláštera. Prohlídky areálu. Možnost svátosti smíření

14:00 Poutní mše svatá

Řehole sv. Augustina

www.augustiniani.cz

ŘEHOLE
NAŠEHO SVATÉHO OTCE AUGUSTINA

1. Především, nejmilejší bratří, milujte Boha a po něm svého bližního, protože
tato přikázání jsou nám dána jako hlavní.

2. A toto, co následuje, jsou předpisy, které nařizujeme vám, žijícím v klášteře,
abyste je zachovávali.

číst dál

Ples 2020

www.augustiniani.cz

Školní a farní Ples

7.02. 2020 pátek od 19:30 hod.

Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 2337/1
149 00 Praha 11 – Háje

Cena: 200.- Kč

Radostné Vánoce 2019

www.augustiniani.cz

Radostné Vánoce 2019
Fotky

„Ve vánocích se ukazuje Boží něha. Stvořitel veškerenstva se snižuje k naší nepatrnosti. Ten, který se narodil z Marie, je zdrojem a oporou každého života. V Ježíši nám Otec daroval bratra, který nás přichází hledat, když jsme dezorientovaní a ztrácíme směr; věrného přítele, který je nám stále nablízku“.
Papež František, Admirabile signum

Vánoce 2019

www.augustiniani.cz

Vánoce 2019
Na vánoce si uvědomuji, že nejlepším darem od Boha pro mě jsou lidé, kteří se nebojí projevovat dobrotu a něhu.
Celý rok, ale o vánocích zvlášť, se snažím chválit, děkovat a vidět něco dobrého a pozitivního u každého člověka.
Na vánoce se snažím vnímat, co se děje okolo mne, a na to reagovat, protože Bůh mne vnímá!
Díky za podporu, trpělivost, přátelství, přízeň a pomoc během celého roku. Augustiniáni
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2019

24. 12. 2019 VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ

Nové CD Svatotomášského sboru "Hudba u sv. Tomáše 5"

www.augustiniani.cz

Svatotomášský sbor vydal při příležitosti restaurování našich varhan své již páté CD, na kterém naleznete krásné duchovní skladby s doprovodem varhan i bez něho a sólové skladby pro varhany. Účinkují naši varhaníci Štěpán Svoboda, Antonín Brčák a Marie Trefná, hlavní sólisté sboru (Michaela Brčáková, Eva Vernerová, Vladimír Votápek, Vojtěch Verner, Jan Brčák, Václav Lahodný) a na violoncello hraje Pavel Verner, sbormistr Svatotomášského sboru. Současně jsme provedli dotisk adventního a vánočního CD "Hudba u sv. Tomáše 4", které se loni vyprodalo.