Papež František: Papež naděje a radosti

www.augustiniani.cz

Každá revoluce začíná vždy zdola! Papež František je revolucionář, který zná velmi dobře situaci normálního člověka řešícího každodenní problémy. Je to papež, který až do okamžiku svého zvolení žil a pracoval mezi lidmi. Je to pastýř, který byl se svým stádem v Buenos Aires, a zná jeho problémy, radosti a starosti; a ví, že jako pastýř nemůže být k tomu lhostejný.

Misie u sv. Tomáše 2012/2013

Misie u sv. Tomáše
Revoluce anebo Restart

2012/2013 Rok víry -- Rok Eucharistie -- Rok Sv. Cyrila a Metoděje

Odůvodnění:

Pouť do kostela sv. Cyrila a Metoděje

www.augustiniani.cz

V rámci roku viry v sobotu 12.1.2013 jsme navštívili kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlině, kde jsme začali druhou etapu misie v našem farnosti.
Od sv. Tomáše do Karliny jsme putovali. Pak byla prohlídka kostela P. Mirolavem Cuthem. Modlili jsme se za farnosti a jsme přinesli farní svíce, kterou bude během celého roku u nás v kostele. Par fotek poutí můžete nahlédnout zde.

Projekt Kongo

Dopis našim rodičům a dobrodincům v Praze. 1. 10. 2012
Drazí rodiče a dobrodince,
předem Vám všem chci poděkovat za Vaše úsilí, finanční podporu a nepřetržité modlitby. Je to známka dobré spolupráce mezi Augustiniánskými bratry, kteří působí v Praze a Vámi. Je to také jasné znamení Vašeho křesťanského závazku pro ty, kteří jsou chudí a potřební, ty nejchudší z chudých.

Farní kalendář 2015/2016

Harmonogram činností ve farnosti sv. Tomáše 2015/2016

Modlitba nešpory

Od 17.9 2012 každý den od pondělí do čtvrtka v 18:45 v kapli sv. Barbory se společně modlíme nešpory. Všechny jste srdečně zváni!

Restart!

Jsme v éře počítačů a elektronické komunikace. Většina z nás používá tuto způsob komunikace v každodenním životě. Počítače jsou součást života, téměř každého člověka.
Každá důležitá aktualizace programu u počítače, aby byl vždy nejmodernější a „nemrzl“ (nezasekával se a nezůstával v nečinnosti), žádá o nás restartování (vypnutí a znovu zapnutí počítače), aby všechno co bylo aktualizováno mohlo úspěšně fungovat.

Tábor 2012

www.augustiniani.cz

TÁBOR 2012

Fotky z tábora zde
„Hledáme Oldřicha z Valdeka!“. Víš, kde je?
Zaječov 15. – 24. července 2012
Věk: 9 –16 let
My augustiniáni věříme, že být člověkem a křesťanem je otázkou víry, radosti, svobody, nepoddajnosti a osobnosti. Proto pracujeme s dětmi a mládeží a organizujeme pro ně různé aktivity, a mezi nimi i dětský tábor v létě.
A co žádáme od tábora?

Krásné prázdniny!

www.augustiniani.cz

Ať nám Bůh dá sílu, krásné dni odpočinku (ne od Něho), naději ve všem, co začínáme a hlavně RADOST.
Augustiniání.