Pán vpravdě z mrtvých vstal!

www.augustiniani.cz

Moji milí bratři a sestry,

navzdory poněkud chladnému jaru a pozastavení se, které všichni z nás prožíváme, se naše farní společenství opět shromažďuje po dvou a půlměsíční přestávce zde, v kostele svatého Tomáše. I když jsme nebyli osobně přítomní, podařilo se nám zůstat ve spojení díky technologiím a sociálním médiím, takže dokonce i lidé z jiných kontinentů, kteří bývali našimi farníky, s námi sdíleli liturgii. Přesto se všichni shodujeme, že se nic nemůže vyrovnat osobním kontaktům.

Vigilie Seslání Ducha sv.

www.augustiniani.cz

Vigilie Seslání Ducha sv.
sobota 30.5.2020 19 hodin
Kostel sv. Tomáše

Kdo je tedy Duch svatý?

Duch svatý není neurčitá duchovní energie, projev božské moci, ale osoba. Spolu s Otcem a Synem patří Duch svatý do společenství tří božských osob - Nejsvětější Trojice - trojjediného Boha. Když sv. Augustin vysvětluje vztahy mezi osobami v této Trojici, říká o Duchu svatém: „Duch svatý je láska mezi Otcem a Synem.”

Tolle Lege Květen 2020

www.augustiniani.cz

Učit se být jako slunečnice!
S některými z vás jsem měl příležitost mluvit osobně a mezi jinými věcmi jste mi říkali, že nejhorší je, že musíme být doma a nemáme tolik času se stýkat s přáteli, i když se snažíte přes různá média udržet komunikaci. A je to moc dobré, že nám chybí osobní setkání s přáteli. Přátelé a zdraví, říkal sv. Augustin, jsou nejdůležitější věci na tomto světě. Jsem rád, že vnímáme potřebu setkávat se s ostatními. A farnost je místo setkání, a i kvůli tomu také se těšíte zpět do farností a na farní aktivity.

Obnoveni bohoslužby!

www.augustiniani.cz

Bohoslužeb se bude moci od 24. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 100 osob a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. dubna 2020 č. 452

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020
I. nařizuje
c) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
i. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

Požehnané Velikonoce!

www.augustiniani.cz

Velikonoce: čas naděje a setkání!

Ježíš po jeho vzkříšení se setkal s lidmi. Setkání je způsobem, jak můžeme poznávat, že Ježíš z mrtvých vstal.

Víme a věříme, že to všechno, co teď prožíváme, brzy skončí a pak se budeme znovu setkávat jako vždy.

A na setkání s Vámi se hodně těšíme!

To budou ty nejlepší Velikonoce!

Požehnané Velikonoce!!

Augustiniáni

Velikonce 2020

www.augustiniani.cz

Slavení velikonočního tridua v kostele sv. Tomáše*

Na Zelený čtvrtek mše sv. v 16 hodin (bez lidí)
Kostel bude otevřen od 18:30 do 20:30 hodin na adorace.

Na Velký pátek Obřady Velkého Pátku v 16 hodin (bez lidí)
Kostel bude otevřen od 14:30 do 16:00 hodin na adorace.

Na Bílou sobotu od 10:00 do 12:00 hodin k soukromé modlitbě a svátosti smíření.

Velikonoční vigilie mše sv. v 19:00 hodin (bez lidí)

Boží hod velikonoční mše sv. v 9:30 hodin (bez lidí)

Nové čislo Tolle Lege

www.augustiniani.cz

Milí farníci,
Tento měsíc naše zpravodajství Tolle Lege vyjde jen elektronicky. Prožíváme nedobré časy. Pandemii coronaviru jsme neměli v našem programu. Nemůžeme se vidět, máme být doma, píšeme si, voláme si, sledujeme bohoslužby přes media. Je to vše trochu jinak, než bychom chtěli.To, co se děje, je pro nás něco nového a máme se naučit s tím žít. Vypadá to, že svět se zastavil a s ním i náš způsob života, jak jsme ho žili předtím. S tím se zastavil, díky Bohu, i náš individualismus.A teď jsme v situaci, kdy máme čas, hodně času a prostoru, které předtím v takové míře nebyly.

Mše sv. v kostele sv. Tomáše

www.augustiniani.cz

V důsledku vládního nařízení k současné epidemiologické situaci jsme nuceni
toto rozhodnutí respektovat a zrušit mše sv. do 1. 4. 2020

Denně mše v 12:15 můžete sledovat na facebook (Juan Provecho)

V neděle 29. března kostel sv. Tomáše bude otevřen od 9.00 do 13.30 hodin na modlitbu , zpovědi a možnost sv. Přijímání. Mše sv. nebude.

Augustiniáni

Přehled online vysílaných bohoslužeb
Web má sloužit především těm, kteří nemohou být účastni na mši svaté osobně, ať už kvůli nemoci, či z prevence proti šíření koronaviru.

Jak se chránit?

www.augustiniani.cz

Máme mnohé otázky ohledně stávající situace.

Jak se chránit?

Proto bych vám ráda poskytla informace, které jsem jakožto biochemik poskytovala svým žákům.

Dopis generálního převora řádu Augustiniánů ohledně pandemie COVID-19

www.augustiniani.cz

Dopis generálního převora řádu Augustiniánů ohledně pandemie COVID-19

V současné době celý svět žije v mimořádné zdravotní krizi. Pandemie koronaviru (Covid-19) nás přivedla tváří v tvář realitě, kterou si nikdo z nás nebyl schopen představit. To může velmi dobře nechat mnohé z nás zmatené či neklidné.

Dovolte mi zapřemýšlet se, sdělit mé pocity, a nabídnout vám, jako bratr, trochu poučení v této složité době.