Pastorace u sv. Tomáše 20/21

Pastorační program farnosti sv. Tomáše 2020/2021
Během tohoto roku se zaměříme na:

Spolu se zastavíme u Bible (jsme stále v roce Písma svatého), abychom čerpali z bohatství, kterým je pro nás Slovo Boží.
Podívat se na naši křesťanskou identitu a na identitu augustiniánské farnosti, abychom si připomínali naše prameny, to, co je důležité, a na co občas zapomínáme.

Budoucnost budeme mít jen tehdy, když nezapomeneme na svou minulost: odkud pocházíme, co je to nejdůležitější, co nám Ježíš zanechal, a jak to uskutečňovat v každodenním životě. Tento roku budou důležitá dvě slova: Identita a Bible!