Hudba v průběhu církevního roku – 2018

Římskokatolická farnost u sv. Tomáše pořádá XII. ročník festivalu duchovní hudby
HUDBA V PRŮBĚHU CÍRKEVNÍHO ROKU
Svatotomášský sbor a jeho hosté
4 koncerty a 12 vystoupení při slavnostních bohoslužbách
PROGRAM
1. Postní koncert
(Svatotomášský sbor)
neděle 11. 3. 2018 v 18.00, Kaple sv Barbory
T. L. da Vittoria, T. Tallis
2. Mariánský koncert - v rámci Noci kostelů
(Svatotomášský sbor a solisté, M. Trefná - varhany)
pátek 25. 5. ve 20.00, kostel sv. Tomáše
3. Slavnostní koncert ke 20. výročí založení Svatotomášského sboru
(Svatotomášský sbor, orchestr a sólisté)
neděle 17. 6. v 19.00 kostel sv. Tomáše
T. Tallis, D. Zipoli, F. X. Thuri
4. Koncert ke cti sv. Cecílie, patronky hudebníků
(Svatotomášský sbor, Verner Collegium)
neděle 18. 11. v 18.00 kostel sv. Tomáše
H. Schütz, A.Pärt, J. S. Bach
Vystoupení Svatotomášského sboru při slavnostních obřadech a bohoslužbách:

neděle 7.1.2017 v 9.30 Slavnost Křtu Páně program: vánoční písně Evropy

středa 14. 2. v 19.00 Popeleční středa program: Palestrina, Gallus, Tallis, Thuri

neděle 25. 3. v 11.00 Květná neděle program: Vittoria, Mozart, Palestrina, Lasso

čtvrtek 29. 3. v 17.00 Zelený čtvrtek program: Anerio, Zelenka, Casciolini, Duruflé, chorál

pátek 30. 3. v 17.00 Velký pátek program: chorál, pašije, Allegri, Churáček, Michna, Palestrina

neděle 1. 4. v 9.30 Boží hod velikonoční program: chorál, Thuri, Zelenka, Lasso

neděle 1. 7. v 9.30 Slavnost sv. Tomáše program: Palestrina, Lasso, Vittoria

úterý 28. 8. v 18.00 Slavnost sv. Augustina program: chorál, Thuri, Lasso

pátek 28. 9. ve 12.15 Slavnost sv. Václava program: Michna, Dvořák

pátek 2.11. v 19.00 Requiem (mše za zemřelé) program: Palestrina – Requiem

neděle 25. 11. v 9.30 Slavnost Ježíše Krista Krále program: Dvořák - Mše D dur

úterý 25. 12. v 9.30 Boží hod Vánoční program: Michna, Kodály, koledy