Farní charita – skupina sv. Rity z cascie

Charita je otevřena každou sobotu od 9 do 10 hodin!

Potřebujeme pánské oblečení!

Farní charita vyvíjí svoji činnost od 14. října 1998. Nejprve jsme pracovali ve farní kanceláři a darované věci jsme shromažďovali v přilehlé chodbičce. Od ledna 1999 jsme zahájili činnost v nových místnostech (vrátnice bývalého Domova důchodců s přilehlým skladem). Dosud jsme nashromáždili tolik šatstva, prádla, obuvi, nádobí, brýlí a hraček, že můžeme vyhovět skoro všem prosbám a ještě jsme dvě auta věcí odvezli už v roce 1998 sestrám Matky Terezy, v lednu jsme předali celé auto věcí Diakonii a misii CČSH, která pořádala sbírku pro Ukrajinu: 26. března t.r. jsme předali Středisku křesťanské sociální pomoci Úpice šatstvo, boty, pračku, nádobí, brýle atd. (pořádalo veřejnou sbírku materiální humanitární pomoci pro sociálně potřebné lidi nejen v ČR, ale v Bosně, Kosovu a pro krajany na Ukrajině a v Rumunsku.


Všechny věci získáváme z darů farníků a přátel farnosti:

  • Běžně uspokojujeme podle možností jak farníky, tak bezdomovce. Jídlo dostávají bezdomovci z kláštera.
  • V době chřipkové epidemie jsme se snažili pomoci i osamělým farníkům.
  • Uspořádali jsme vánoční besídku s pohoštěním, pohoštění na ukončení Augustiniánského týdne a podíleli jsme se na pohoštění pořádaném při setkání generací dne 22. května t.r.
  • Informujeme všechny, kteří k nám přijdou (vč. dárců) o akcích, které považujeme, že by o nich měli vědět.
  • Snažíme se hovořit i s bezdomovci, dovědět se jak se do své situace dostali, kde nyní bydlí atd. Není to jednoduché, potřebovali bychom na to čas a místo. Dosavadní místnosti k tomu nejsou způsobilé – aby se zachovala určitá intimita.
  • Čas vymezený veřejnosti jsou 2 hodiny týdně, ale je jistě zřejmé, že veškerá činnost mnohokrát přesahuje vymezenou dobu.

Závěrem děkujeme z celého srdce všem dárcům i všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají.