Selección de fuentes y literatura sobre el tema

Sichorowsy, Benignus
Memorabilia Conventus Sancti Thomae Pragae Ordinis Eremitarum S. Augustini
1730, SÚA Praga, fondo Orden de los Agustinos en Santo Tomás, n. 4.

Thobaldus Gruber, hocce anno Prior Thomaeus
Summarium rerum morbilium Conventus Micro-Pragensis Sti Thomae Apostoli Ordinis Fratrum Eremeritarum Sancti Patris Augustini, scrpsit
1756 , SÚA Praga, fondo Orden de los Agustinos en Santo Tomás, n. 6.

Hammerschmid Joannes Florianus
Prodromus Gloriae Pragenae
Vetero-Pragae, n. 6.

Matějka, B.
Představba a výzdoba chrámu sv. Tomáše
Památky archeologické XVII., 1883.

Výdrová, J.J.
Kostel sv. Tomáše na Malé Straně
Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1934, Praga, 1935.

Outrata, J.J.
Příspěvek ke stavebním dějinám kostela a kláštera sv. Tomáše v Praze
Památková péče, 1975, n. 3.

Kadlec, J.
Das Augustinerkloster Sankt Thomas in Prag
Augustinus-Verlag, Würzburg, 1985.

Vlček, P., Sommer. P., Flotýn, D.
Encyklopedie českých klášterů
Libri, Praga, 1997.

Mareš, Karel
Der Katalog der Mitglieder der Böhmischen Provinz des Ordens der Augustiner-Eremiten (OSA) seit der Hälfte des 13. Jahrhunderts
Analecta Augustiniana, Roma, LXIII (2000) 247–341 y LXIV (2001) 367–430.

Chudoba, Bohdan
Španělé na Bilé Hoře – tři kapitoly z evropských politických dějin
Vyšehrad, Praga, 1945.

Ochoa Brun, Miguel-Ángel
Embajadas y embajadores en la historia de España
Aguilar, Madrid, 2002.