Křesťanská nauka 2020/21

Katecheze pro děti a mládeže

Katecheze je rozdělena do skupin:
Čtvrtek (každý 14.dnů): 18:05–19:15 Skupina mládeže
Neděle 10:45–11:30: Náboženství pro děti školního věku

Setkání ministrantů

Účel je nejen naučit ty menší „řemeslu“ ministrantskému, ale zároveň i smysluplně využít jejich volného času. Proto by tato schůzka bude spojena s bohatým sportovním a zábavním programem zaměřeným na rozvíjení vztahů ve skupině a komunikaci mezi vrstevníky (ale určitě nejen na to).

Sekulární augustiniánská fraternita

Lze být zároveň augustinián(ka) a laik! Od samého začátku augustiniánského řádu existují u augustiniánských klášterů různá společenství věřících, kteří orientují svůj život podle charisma řádu, jako arcibratrstva, fraternity a třetí řády. Setkání jsou v pondělí od 19:30>.

Modlitba Taizé

Modlitba Taizé je to příležitost v dnešní uspěchané době, kdy na nás doléhá mnoho starostí a povinností, na chvíli se ztišit, společně chválit Boha a navzájem se propojit v modlitbě za svět, naši farnost, ale svěřit Otci i vše, co nás tíží. Přejeme si, aby to pro nikoho nebyla další zátěž, ale naopak možnost načerpat duchovní sílu a naději pro naše další konání. Modlitba se koná každý první čtvrtek v měsíci od 19:30.

Příprava na křest

Příprava na křest je určena všem, kteří se připravují na křest nebo byli po­křtěni jako malé děti, ale nebyli křesťansky vychováni. Probírají se základy víry a křesťanského života. Setkání je otevřeno každému, kdo se chce seznámit s křesťanstvím, i když o křtu neuvažuje. Katechumenát se koná v pondělí od 18:00.

Příprava na manželství

Je určena pro snoubence, kteří uvažují o svátosti manželství výhledově do jednoho roku. Je nutno se přihlásit ve farní kan­celáři a se zájemci se dohodne konkrétní termín.

Katecheze pro dospělé

Jak název napovídá, jedná se o skutečné studium náboženství pro dospělé. Na základě Katechismu budou probírány základní pravdy víry, jejich biblické zdůvodnění, chápání v tradici Církve, i možné důsledky pro náš život. Setkání ve úterý od 19:30.