Den modliteb za uprchlíky. 16.11.2015

P. Alejandro Moral Antón, generální převor OSA pro celý řád sv. Augustina, vyhlásil na den 16.11.2015 (pondělí) Den modliteb za uprchlíky, pronásledované křesťany a všechny oběti války.
Na tento den také připadá Mezinárodní den tolerance, vyhlášený v r. 1996 Organizací spojených národů, který se snaží zdůraznit toleranci, respekt, dialog a spolupráci. A to vše nám v současné situaci ve světě schází. Proto vás, všechny z farnosti sv. Tomáše, prosíme: připojte se tento den k modlitbám naší velké augustiniánské rodiny – a proste Pána za všechny oběti netolerance v modlitbách doma, při mši sv. ( v 19:00 hod.) a také před vystavenou Nejsvětější svátostí. (Eucharistický výstav bude od 19:30 hod. do 20:30 hod. v kostele sv. Tomáše).