Vánoční znamení: Radost!

www.augustiniani.cz

Vstupujeme do času Vánoc, který je časem poděkování, časem modlitby a časem rodiny. Tento rok to budou trochu jiné Vánoce, ale Vánoce určitě budou, protože středem křesťanských Vánoc nejsme my, ale Kristus, který k nám přichází v každé době, za každého počasí a také za doby COVID-19.

On přijde jako ten, který nám dává naději a zjevuje se nám, jako ten, který nám pomáhat věřit a důvěřovat, že vše dobře dopadne, on je lék pro naše nemoci a neduhy. A žádá od nás pokoru a důvěru.

Prožít Vánoce, zvláště v tomto roce, znamená stát se pastýřem, být pokorní, důvěřující, udělat osobní rozhodnutí žít jednoduše a mít schopnost radovat se z jednoduchých věcí, s malými setkáními s malými počty lidí, radovat se z toho, že Kristus přišel a přichází každý den a stará se o nás.

Prožít Vánoce znamená stát se svatým Josefem a uvědomit si, že nejdůležitější nejsem já, ale ostatní. Sv. Josef vždy dával přednost Marii a Ježíši.

Vánoce jsou pro nás příležitostí putovat do Betléma za Ježíšem a pozorovat, co se tam stalo, načerpat síly a pak se vrátit do normálního života se silou žít dál a bojovat za lepší a důstojnější život pro každého.

Ať jsou Vánoce každý den nacházejícího roku.

Požehnané a radostně Vánoce!