COVID-19. Aktualizované informace o mimořádných opatřeních

www.augustiniani.cz

Od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti kostela. (u sv Tomáše 30 lidi)

***

Kostel však zůstane denně otevřen k individuální modlitbě s možností přijmout svaté přijímání a svatou zpověď (či svátost pomazání nemocných), a to:
od pondělí do soboty od 11.30 do 13 hod.
v neděli od 8.45 do 14:00 hod.

Ve všech těchto dobách bude v kostele k udělování svátostí i k jakékoli další potřebě přítomen kněz.
Objednané mše svaté (intence) budou kněžími odslouženy soukromě.
Sledujte, prosíme náš farní web, kde by měly být vždy aktuální informace.

Způsob přijímání eucharistie v době epidemie

MODLITBA V DOBĚ PANDEMIE - PRO NADĚJI, PROTI OBAVÁM, ZA LÉKAŘE I POLITIKY

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa, který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna

jako lékaře duše i těla, shlédni na své děti, které se v této obtížné zmatené a zděšené době

na mnoha místech Evropy i světa na Tebe obracejí a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost hlavám států,

posilni a odměň naše lékaře, zdravotníky, lékárníky, sociální pracovníky a dobrovolníky a dej věčný život zesnulým.

Neopusť nás v dobách zkoušky, ale vysvoboď nás ode všeho zlého.

O to prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.