Velikonce 2020

www.augustiniani.cz

Slavení velikonočního tridua v kostele sv. Tomáše*

Na Zelený čtvrtek mše sv. v 16 hodin (bez lidí)
Kostel bude otevřen od 18:30 do 20:30 hodin na adorace.

Na Velký pátek Obřady Velkého Pátku v 16 hodin (bez lidí)
Kostel bude otevřen od 14:30 do 16:00 hodin na adorace.

Na Bílou sobotu od 10:00 do 12:00 hodin k soukromé modlitbě a svátosti smíření.

Velikonoční vigilie mše sv. v 19:00 hodin (bez lidí)

Boží hod velikonoční mše sv. v 9:30 hodin (bez lidí)

Obřady velikonočního tridua sledujte, prosím na TV NOE (v televizi anebo přes internet)
***
Kéž necháme Ducha svatého, aby v nás působil, a učíme se ve škole Marie: být vždy vedle Ježíše, také u kříže našeho života, a být ochotní konat jeho vůli.
On vstal, vstane a my vstaneme s Ním!

Požehnané Velikonoce!
Augustiniáni

* Věřícím je třeba oznámit začátek bohoslužeb, aby se mohli připojit v modlitbě ( Kardinál Dominik Duka).