Mše sv. v kostele sv. Tomáše

www.augustiniani.cz

V důsledku vládního nařízení k současné epidemiologické situaci jsme nuceni
toto rozhodnutí respektovat a zrušit mše sv. do 1. 4. 2020

Denně mše v 12:15 můžete sledovat na facebook (Juan Provecho)

V neděle 29. března kostel sv. Tomáše bude otevřen od 9.00 do 13.30 hodin na modlitbu , zpovědi a možnost sv. Přijímání. Mše sv. nebude.

Augustiniáni

Přehled online vysílaných bohoslužeb
Web má sloužit především těm, kteří nemohou být účastni na mši svaté osobně, ať už kvůli nemoci, či z prevence proti šíření koronaviru.

V tuto chvíli platí (v době platnosti mimořádného opatření MZ ČR), že sledování přenosu mše svaté je náhradou za osobní účast na bohoslužbě.

Časy pravidelných konání bohoslužeb vychází z údajů uvedených na webu konkrétní farnosti, Rádia Proglas, případně TV Noe. Vzhledem k počtu mší svatých, které jsou každý den přenášeny, není v silách správce stránek kontrolovat, jestli bude mše svatá slavena a bude-li tomu opravdu v uvedeném čase. Zda a kdy se mše bude konat, ověříte nejlépe přímo na webu farnosti, kde zpravidla naleznete aktuální rozpis bohoslužeb.

Mše můžete sledovat na www.mseonline.cz