Postní doba 2020

www.augustiniani.cz

Křížová cesta v době postní je každý pátek v 18:00 v kostele sv. Tomáše.

Častokrát (i nejen) během postní doby si vytvoříme nějaké předsevzetí o změnách v životě, které chceme udělat co se týče našeho vztahu k Bohu, nás samotných k sobě anebo k ostatním. Víme, že k té změně by mělo dojít, buď protože to tak cítíme, anebo protože nás o to prosili ostatní, ale občas odsuneme změny na dobu neurčitou, až se něco stane anebo až k tomu budou dobré podmínky.
Postní doba je příhodným časem k tomu, abychom se snažili zlepšovat. Změna začíná u mne, u tebe, jednotlivě u každého z nás. K tomu je potřeba mít trpělivost sám se sebou, s ostatními i s Bohem. Užitečně můžeme prožít postní dobu jako čas, v kterém prožíváme Boží lásku. Na ni pak odpovídáme Modlitbou, Milosrdenstvím, Láskou a Štědrostí.
Postní doba je dobou změn, dobou obracení; dobou příhodnou, abychom udělali to, co máme dělat a ještě jsme si na to nenašli čas.
Každá změna v životě, i když často se jí bojíme, vždy přinese něco nového a dobrého. Změny pomáhají otevřít se pro nové věci a přinést radost sobě, ostatním i Bohu.
Chtějme změnit v postní době to, že budeme prožívat skutečnosti Velkého Pátku s vědomím, že po pátku vždy přijde Neděle zmrtvýchvstání. Oběť změny vždy přinese světlo: to je naše jediná naděje!
Zvu Tě, milý příteli, aby ses podíval na svůj život a odpověděl si na otázku: Jaké změny se ode mne očekávají? Co myslím, že očekávám sám sebe, a co ostatní a Bůh ode mě očekávají? A pak udělej aspoň 3 změny: jednu ve vztahu k sobě, jednu ve vztahu k ostatním a jednu ve vztahu k Bohu. Pak bude mít postní doba význam i pro Tebe. A udělej to s radostí!