Řehole našeho svatého otce Augustina

Řehole našeho svatého otce Augustina

Imagen: 

Především, nejmilejší bratří, milujte Boha a po něm bližního, protože tato dvě přikázání jsou nám dána přede všemi jinými a vy je máte v klášteře zachovávat.

Sv. Augustin