Vánoce 2020

www.augustiniani.cz

Vánoce 2019
Na vánoce si uvědomuji, že nejlepším darem od Boha pro mě jsou lidé, kteří se nebojí projevovat dobrotu a něhu.
Celý rok, ale o vánocích zvlášť, se snažím chválit, děkovat a vidět něco dobrého a pozitivního u každého člověka.
Na vánoce se snažím vnímat, co se děje okolo mne, a na to reagovat, protože Bůh mne vnímá!
Díky za podporu, trpělivost, přátelství, přízeň a pomoc během celého roku. Augustiniáni
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2020

24. 12. 2020 VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ
16:00 - Mše sv. česká
18:00 - anglická
18:30 - španělská. Kaple sv. Barbory
24:00 - Tradiční "půlnoční mše" anglická / česká

25. 12. 2020 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
9:30 - česká
11:00 - anglická
12:30 - španělská
16:00 - Portugalská

26. 12. 2020 SV. ŠTĚPÁN
9:30 - česká

17. 12. 2020 SVÁTEK SVATÉ RODINY
9:30 - česká
11:00 - anglická
12:30 - španělská

31. 12. 2020 ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO ROKU
12:15 - česká
17:00 - česká

1. 1. 2021 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, NOVÝ ROK
9:30 - česká
11:00 - anglická
12:30 - španělská

NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA AŤ PŘINESE RADOST VŠEM NAŠIM FARNÍKŮM, PŘÁTELŮM A CELÉMU SVĚTU.
Vaši augustiniáni: P. William S., P. Imann, P. Jozef, P. Juan a br. Andrés