Řeholníci u sv. Tomáše

Farní administrátor

P. Juan Provecho, OSA juan@augustiniani.cz.

Farní vikáři

P. William S. Faix, OSA – převor klášera sv. Tomáše, anglická komunita
wfaix@yahoo.com

P. Jozef Ržonca, OSA – (má na starosti i španělskou komunitu)
jozef.rzonca@centrum.cz

P. Imman Abellana, OSA – (má na starosti i filipinkskou komunitu)