Sekulární augustiniáni – augustiniánská fraternita

Sekulární augustiniáni – augustiniánská fraternita

Picture: 

Předmluva

Více než padesát let uběhlo od doby, kdy byla řádem zveřejněna první příručka pro sekulární augustiniány. Potřeba tohoto vydání, které nese název Životní pravidlo pro sekulární augustiniány, je pak naprosto zřejmá. Změna mentality (smýšlení) vyvolaná novou dobou, v níž žijeme (burcující dokumenty 2. vat. koncilu s jejich důrazem na církevnost – církevní smýšlení) a specifická úloha laiku v církvi a jiná tak mnohá učení Svatého Stolce způsobili, že tato revize byla naléhavá (imperative nutná).

Generální kapitula řádu v r. 1977 položila základy pro současnou edici diskusemi o tom, co by řád mohl udělat, aby podpořil augustiniánská laická sdružení, a zvláště to, které bylo obecně známo jako augustiniánský Třetí řád. Následně byla vytvořena mezinárodní komise, která po důkladném studiu a konzultacích připravila tento text. Toto Životní pravidlo chce nabídnout solidní (pevný) augustiniánský základ pro všechna naše sekulární bratrstva, spolu s některými generálními (všeobecnými) statuty, usnadňujícími organizační procedury. Nezachází do praktických detailu, protože ty se budou nutně lišit v jednotlivých oblastech nebo zemích. Žádá však také všechny naše fraternity, aby vypracovaly své zvláštní statuty, jako doplněk k všeobecným statutům, které mají sloužit ke konkrétnějšímu vedení v závislosti na místních podmínkách.

Toto Životní pravidlo bylo studováno, zkoumáno a zrevidováno na řádové kapitule v Mexico City v červenci až srpnu 1980 a obdrželo konečné schválení Generálního koncilu řádu 24. října 1980. Je upřímnou nadějí všech, že bude sloužit tak, aby vdechlo nový život našim již existujícím sekulárním bratrstvům a zároveň podnítilo naše profesní cleny k zakládání nových fraternit v místech, kde je to možné.

Řím, 25. října 1980.

Theodore V. Tack, O.S.A. – Generální představený