Roušky!

www.augustiniani.cz

Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc, máte-li možnost poslat nebo zprostředkovat roušky boromejkám pro Nemocnici pod Petřínem.

https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-zdarma-prepravuje-rousky
Adresa :

Sestra Nikol Drápalová

Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského Šporkova 12

PRAHA 1

118 00