Night of the Churches. 9 June 2017

Program:

17:50 18:00 Zvonění
4 zvony kostele sv. Tomáše zdraví vše poutnikům Noci kostelů
17:50 18:00 Bells
4 bells of the Church of St. Thomas for the health of all the pilgrims of the Night of the Churches

**************
18:00 19:00 Soutěž pro děti
Soutěž pro děti a jejich rodiče/prarodiče: „Hledejte důležité symboly v kostele a v klášteře„
18:00 19:00 Contest for children
Contest for children and their parents / grandparents: "Search for important symbols in church and monastery"

**************
18:00 23:00 Pivo sv. Tomáše a klášterni legendy
V ambitu kláštera se dozvíte něco o historie tradičního klášterního piva kláštera sv. Tomáše. Pivo se vaří od roku 1352
18:00 23:00 Legendary St. Thomas Beer and legend monasteries
In the cloister's cloak you will learn something about the history of the traditional monastery beer of the monastery of St. Tomas. Beer has been brewed since 1352

**************
18:00 23:00 Soutež pro dospělí
Hledej něco v kostele,buď součást historie a můžes něco vyhrát!
18:00 23:00 Adult competition
Search for something in the church, be part of history and you can win something!

**************
18:00 24:00 Sv. Augustin a augustinianí dnes !
Kdo je sv. Augustin? Kdo jsou augustiniání? Klášterní ambit
18:00 24:00 St. Augustine and the Augustinians today!
Who is St. Augustine? Who are the Augustinians? Monastery Ambit

**************
18:30 23:45 Chceš, aby se někdo za Tebe a s Tebou modlil?
Možnost rozhovoru s knězem, který se s Tebou a za Tebe modlí. Přines svoje starosti, problémy, přímluvy, ale i radosti…, a nechť zůstanou tady v kostele u Boha! Kaple sv. Doroty
18:30 23:45 Do you want someone to pray with you and pray for you?
An interview with a priest who prays with you and prays for you. Bring your worries, problems, intercessions, and joy ... and stay here in the Church with God!
Chapel of St. Dorothy

**************
19:00 19:30 Tour of the Church (In English)
Tour to the Church and Monastery of St. Thomas

**************
19:00 21:00 Knihovna kláštera sv. Tomáše
Vyklad knihovny a její poklady!
19:00 21:00 Library of the Monastery of St. Tomas
The interpretation of the library and its treasures!

**************
19:30 20:00 Prohlídka kostela ( En espaňol)
Visita a a iglesia y monasterio de santo Tomás
19:30 20:00 Church tour (En Espana)
Tour of St. Thomas Monastery (in Spanish)

**************
20:00 21:00 Svatotomášský sbor. Koncert
Koncert klasické hudbý. Koncertní program obsahuje skladby v širokém záběru od nejranějšího období (gregoriánský chorál) až po skladby současných autorů.
20:00 21:00 Church Choir. Concert
Classical music concert. The concert program includes a wide-ranging composition from the earliest period (Gregorian Choral), to the compositions of contemporary authors.

**************
20:00 24:00 Pouť světla přes Karlův most.
spojeni nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele průvodem s rozsvícenými svícemi z kostela sv. Tomáše na Malé Straně přes Karlův most do kostela Nejsv. Salvatora na Křížovníckem nám.
20:00 24:00 Candlelight Procession over Charles Bridge.
Join the unbelieving Thomas and Christ the Savior through the candlelight procession from the Church of St. Thomas in Mala Strana, across Charles Bridge and to the Church of Nejsv Salvatora at Křížovníckém nám.

**************
23:30 23:45 Kompletář a požehnání
Ukončení výstavu Nejsvětější Svátosti s modlitbou a závěrečné požehnání
23:30 23:45 Finish and blessing
Termination of the exhibition of the Holy Eucharist with prayers and final blessing

.