Projekt Kongo

Dopis našim rodičům a dobrodincům v Praze. 1. 10. 2012
Drazí rodiče a dobrodince,
předem Vám všem chci poděkovat za Vaše úsilí, finanční podporu a nepřetržité modlitby. Je to známka dobré spolupráce mezi Augustiniánskými bratry, kteří působí v Praze a Vámi. Je to také jasné znamení Vašeho křesťanského závazku pro ty, kteří jsou chudí a potřební, ty nejchudší z chudých.
V tomto mém dopise (jako zodpovědný za projekt v Kongu) budu pokračovat ve třech krocích. Prvním krokem bude vzpomínka na historii našeho centra Sv. Rity (“Centre d’Espoir pour les Abeilles de Sainte Rita”). Také si připomenu historii dodatečného projektu “Válečné děti” v Dungu. Druhým bude představení současného projektu v Kinshase, projekt dětí války v Dungu a současná situace v Kongu. A za třetí bych vám rád pověděl o mých představách naší budoucí spolupráce. (Císt dál)