Pastorační Program 2013/14

www.augustiniani.cz

Od 16.09.2013 do 15.06.2014

Pondělí

 • 17:15–19:00: Angličtina dospělí, pokročilá úroveň – REFEKTÁŘ
 • 18.00–19:45: Příprava na křest, dospělí – TAGASTE
 • 18:30–19:30: Adult Religious education (angl.) – KASICIAKO
 • 19:30–21:00: Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ

Úterý

 • 17:00–17:45: Modlitba k Božímu milosrdenství
 • 17:50–18:40: Výstav nejsvětější svatosti
 • 17:30–18:30: Angličtina dospělí II – REFEKTÁŘ
 • 18:30–19:30: Španělština dospělí II – KASICIAKO
 • 17:45–18:40: Bible study (angl.) – TAGASTE

Středa

 • 16:00–16:45: Španělština děti – KASICIAKO
 • 18:00–19:00: Španělština dospělí IV, konverzace – KASICIAKO
 • 19:00–20:00: Španělština dospělí I – TAGASTE
 • 19:05–20:05: Španělština dospělí III – KASICIAKO
 • 19:35–20:35: Katecheze pro dospělé – REFEKTÁŘ

Čtvrtek

 • 19:35–20:20: Příprava na biřmování – TAGASTE
 • 19:30: Modlitba Taizé (1. čtvrtek v měsíci) – REFEKTÁŘ
 • 20:00 –22:00: Skupina GPC (šp.) – KASICIAKO

Pátek

 • 15:00: Úklid kostela
 • 18:05: Skupina mládeže – REFEKTÁŘ
 • 18:05: Skupina adolescentů – REFEKTÁŘ

Neděle

 • 09:45–10:45 Religious education (angl.)
 • 10:45–11:30 Náboženství pro děti – HIPPO