Úvod

Úvod

My všichni křestané jsme voláni ke svatosti, k plnosti křesťanského života a k dokonalosti lásky (srov. Mt 5,48, i Sol 4,3, Efes.1/4). Cesty jsou různé (srov. 1 Kor 7,7). Někteří si zvolí manželství, jiní kněžství. Jsou někteří, kteří chtějí žít v panenství nebo celibátu, a dokonce v chudobě a poslušnosti, ale ve světě. a ještě další skládají sliby v řeholním životě.

Pro ně všechny je vytvořena rodina augustiniánského řádu. Tato rodina byla uvedena v život v církvi Duchem svatým a jejím cílem je následovat Krista a šířit jeho poselství za duchovního vedení a učení sv. Augustina. My všichni, její členové, každý podle svých schopností, jsem voláni k poskytnutí nezištné pomoci. To vše proto, aby se ideál, který sv. Augustin popisoval ve svých spisech a zpečetil příkladem svého života, (tj. jednoty myslí a srdcí zaměřených k Bohu) stal skutečností.