Kapitola VI – Formace

Kapitola VI – Formace

Naše formace by měla být ustavičně obnovována, naplněna augustiniánským duchem a přizpůsobována věku, podmínkám a schopnostem členů. Měla by být výsledkem osobní úvahy, komunitního dialogu a dobrého teologického, morálního a sociálního cviku zprostředkovaného hlavně pečlivě zvolenými bratry a sestrami.

Navrhujeme studovat sv. Augustina a velké mistry řádu a znát dějiny a spiritualitu řádu, aby náš název Sekulární augustiniáni odpovídal realitě v našem živote. Budeme tak schopni vstřebat augustiniánského ducha v našich světských zaměstnáních a budeme lépe spolupracovat v činnostech celého augustiniánského řádu, např. ve farnostech, školách a jiném apoštolském úsilí.

Trvalá formace bude účinnější, jestliže bude mít svůj počátek v druhu pečlivé a seriózní počáteční formace, kterou by měli dostat kandidáti našeho bratrstva během zkušební doby.