Augustiniánská škola

Tento školní rok 2017/2018 ve Škole sv. Augustina se vzdělávají 202 dětí: 150 v základní škole (1. -6. třídy) a 52 v mateřské škole. Předškoláci jsou rozdělení do třech věkových skupin (3. 4. a 5. let).

Základní informace
Jméno školy: Materšká škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina.
IČO: 71341340
Zřizovatel: Česká provincie řádu sv. Augustina
Sídlo školy: Hornokrčska 3. 140 00 Praha 4
Druh školy: Augustiniánská škola
číslu úctu: 2540558389/0800
skola@skolasvatehoaugustina.cz
Web: www.skolasvatehoaugustina.cz
Ředitel školy: Juan Provecho Mobil: 602 684 538 e-mail: skola@skolasvatehoaugustina.cz

Vzdělávací systém
• Předškolní – mateřská škola (rok otevření 2010/11)
• Základní – základní škola (rok otevření 2011/12)
• Středoškolský – čtyřleté gymnázium (rok otevření 2020/21)

Charakteristika a záměr školy
• Základem je všeobecné vzdělání s důrazem na křesťanské hodnoty
• Navazující klasické gymnázium po dokončení 1. stupně základní školy
• Jedna třída v každém ročníku
• Od první třídy výuka cizích jazyků
• Výuka ve vybraných předmětech v cizích jazycích

Filosofie školy

• Součást mezinárodní sítě škol a univerzit – 270 středních a základních škol po celém světě a 10 univerzit (University of Villanova)
• Učitelé a zaměstnanci přirozenými vzory pro žáky – osobnost a odbornost
• Budování pevných základů vědomostí v osobním a duchovním životě
• Otevřené, přátelské a laskavé vztahy mezi učiteli, žáky, zaměstnanci a rodiči
• Individuální péče o žáky, učitele, rodiče a zaměstnance

Odkaz sv. Augustina (354–430)
• Výchova a vzdělání v augustiniánské tradici – budování pevných základů v životě člověka
• Rozvoj osobního, profesního a pracovního poslání
• Východisko sebepoznání a integrace osobnosti
• Sv. Augustin je znám jako významný filosof a teolog, autor základních textů světové vzdělanosti (nejznámější dílo Vyznání) a jeho odkaz náleží ke kořenům evropské civilizace