XIX. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ

www.augustiniani.cz

Fotky
„Maria, Matka Božího Milosrdenství

Sobota, 7. května 2016

Program jubilejní pouti milosrdenství 2016

08:30 Odjezd z Prahy

10:00 Začátek pouti v obci Těně. Modlitba růžence

12:00 Příchod do kláštera. Prohlídky areálu. Možnost svátosti smíření

14:00 Poutní mše svatá

Říká se, že každý, kdo se na toto poutní místo vydá, má ponechat své problémy u Mariiných nohou, aby je na sebe mohla vzít. Ať se tak stane. Jdeme k Tobě, Maria, neoslyš naše prosby!

***

„Přijď s námi a s Pannou Marií na pouť v roce milosrdenství!“

*Zvláštní jubilejní chrám: Kostel Panny Marie a sv. Benigny (Svatá Dobrotivá v Zaječově) poutní kostelem ustanoven na období 1. července – 31. srpna 2016.
Informace a přihlášky v sakristii kostela sv. Tomáše anebo na tel. 257530556 anebo na mailu osaprag@augustiniani.cz www.augustiniani.cz