Pouť 2018: IZRAEL - Svatá země 9 dnů

www.augustiniani.cz

Termín: 30.4. - 8.5.2018
Cena: 22 000,- Kč

Popis Zájezdu:
1. den
30.4. pondělí - sraz všech účastníků v 21.30 hod. na letišti Václava Havla, terminál Sever 1, u informací v odletové hale. V 21.45 hod. začínají pohovory s pracovníky letecké společnosti ČSA. Odlet ve 23.45 hod.
2. den
1.5. úterý- přílet do Tel Avivu ve 4.35 hod. Jaffa (biblické Joppe) - založeno Noemovým synem Jefftem, dům Šimona koželuha (zde pobýval apoštol Petr), barokní kostel sv. Petra, brána víry, Andromediny kameny, připomínka starobylosti přístavu - dovoz libanonských cedrů na stavbu židovského chrámu za krále Šalamouna, útěk proroka Jonáše (hodinová zastávka). Odjezd do Galilee - Caesarea Přímořská - dva akvadukty, prohlídka a možnost koupání ve Středozemním moři. Haifa - kostel Stela Maris na Karmelském pohoří (10 hod. mše svatá), Eliášova jeskyně, Bahaiské zahrady. Nazaret - bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, Kána - první Ježíšův zázrak. Tiberias (židovský hotel) večeře, nocleh.
3. den
2.5. středa - snídaně, Hora Blahoslavenství (v 8 hod. mše svatá), Tabgha - místo rozmnožení chlebů, Mensa Christi - zázračný rybolov a udělení Petrova primátu, Kafarnaum - kostel sv. Petra a zbytky synagogy ze 4. stol., možnost obědu "Petrova ryba" (18 USD), projížďka lodí po Tiberiadském jezeře, hora Tabor - bazilika Proměnění Páně (výjezd taxíky), večeře, nocleh v Tiberias.
4. den
3.5. čtvrtek - snídaně, odjezd do Judska po Západním břehu Jordánu. Kasr El Yahud - místo Ježíšova křtu. Jericho - ortodoxní klášter na Hoře pokušení, možnost nákupu ovoce, zastávka u fíkovníku (Zacheus), Judská poušť z vyhlídky ve Vadi Qelt, ortodoxní klášter sv. Jiří. Olivová hora - kostel Pater noster - tabulky Otčenáše, mše svatá. Odjezd do Betléma, ubytování a večeře.
5. den
4.5. pátek - snídaně, Odjezd do Ain Karem - kostel Narození sv. Jana Křtitele, kostel Navštívení, mše svatá. Od 11-14 hod. muzeum holocaustu Yad Vashem. Betlém - Pole pastýřů - Gloria in excelsis Deo, nákupy suvenýrů. Večeře, nocleh.
6. den
5.5. sobota – snídaně. Odjezd Kumrán (zvenčí), Masada - výjezd lanovkou, prohlídka pevnosti. Koupání v Mrtvém moři (lístek 5USD). Kostel Betfage (slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma) – v 16 hod. mše svatá. Večeře a nocleh v Betlémě.
7. den
6.5. neděle – V 5 hod. mše svatá v bazilice Narození v kryptě. Snídaně. Naložení zavazadel. Betlém – Mléčná jeskyně, bazilika Narození. Odjezd do Jeruzaléma – Zeď nářků. Od 12 hod. Chrámový pahorek (Haram al Šarif) - Skalní dóm a mešita Al Aksa, brána sv. Štěpána, od 14. hod. křižácký kostel sv. Anny - rybník Bethesda. Křížová cesta, kostel Bičování a Odsouzení, kostel Ecce homo, Rakouský hospic - výhled na Jeruzalém ze střechy (2 eura). Ubytování v Jeruzalémě poblíž Herodovy brány.
8. den
7.5. pondělí- Jeruzalém: kostel Kohoutího zakokrhání (S. Petrus in Gallicantu) - "třikrát mě zapřeš", 9.30 hod. mše svatá. Hora Sion - chrám Zesnutí P. Marie (Dormition), Večeřadlo (Cenaculum) - ustanovení mše svaté a svátosti kněžství, seslání Ducha Svatého. Arménská čtvrť – arménská katedrála sv. Jakuba. Chrám Božího hrobu - prohlídka (kámen pomazání, kalvárie, Anasthasis - místo uložení a zmrtvýchvstání Krista, kaple Nalezení sv. Kříže, ortodoxní Katholikon - Pupek světa), osobní modlitba. Večeře a nocleh v Jeruzalémě.
9. den
8.5. úterý - snídaně. Olivová hora - vyhlídka na Jeruzalém - popis města, kostel Dominus Flevit - Pán zaplakal, Getsemane - bazilika Agonie, mše svatá, kostel Usnutí apoštolů, kostel Hrobu P. Marie. Bethánie – hrob Lazarův. Večeře a nocleh v Jeruzalémě.
10. den
9.5. středa – snídaně. Naložení zavazadel. Biblický dominikánský institut - místo vzniku překladu Jeruzalémské bible, prohlídka s místním průvodcem, v 9.30 hod. mše svatá v bazilice sv. Štěpána. Damašská brána, volno - nákupy na tržnici. Rozloučení se s Božím hrobem – volno na modlitbu. V 15 hod. odjezd na letiště, od 16.25 hod. odbavování na letišti, v 18.25 hod. odlet do ČR. V Praze ve 21.30 hod.

Stravování: 8x polopenze formou švédských stolů
Ubytování: 8x nocleh v 3*a 4* hotelích ve 2lůžkových pokojích (2x Tiberias, 3x Betlém, 3x Jeruzalém). Možnost 1lůžkového pokoje za příplatek 5200 Kč.

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha - Tel Aviv - Praha s ČSA, všechny letištní poplatky a taxy, přepravu busem po Izraeli, 8x nocleh v hotelích ve 2lůžkových pokojích s polopenzí formou švédských stolů, všechny vstupy dle programu, český průvodce s licencí, pojištění léčebných výloh (7mil. korun), storno zájezdu, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje:
oplatek 45 USD za povinný tipping pro řidiče a hotelové pracovníky - vybírá se až v Izraeli. Oběd Petrova ryba -18 USD. Vstupy vypsané v programu i cenou. Příplatek na 1lůžkový pokoj 5200 Kč.

Více informace a přihlášky: P. Juan : juan@augustiniani.cz
"Na cestu s námi vyjdi, Pane..."