Postní rekolekce

www.augustiniani.cz

Sobota 3. 3. 2018
10:00-13:00 hodin
Téma: Žít své křestní zasvěcení
P. Jozef Ržonca, OSA
Refektář kláštera sv. Tomáše.