PASTORAČNÍ PRÁCE NA ROK 16/17

www.augustiniani.cz

Od 19.9.2016 do 16.6.2017

Pondělí:
18.00–19:45
Příprava na křest dospělí – TAGASTE
19:30–21:00
Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ

Úterý
17:00 -17:45
Modlitba k Božímu milosrdenství
17:50 –18:40
Výstav nejsvětější svatosti
17:30–18:30
Angličtina dospělí (středně pokročilé) REFEKTÁŘ
18:30–19:30
Španělština dospělí (žačatečník) - KASICIAKO
18:30–19:30
Bible study (angl) / - TAGASTE
19:30 –20:15
Adorace – KAPLE SV. BARBORY

Středa
18:00–19:00
Španělština dospělí (středně pokročilé) - KASICIAKO
18:30–19:30
Adult Religious education (angl) / - TAGASTE
19:35–20:35
Katecheze pro dospělé- REFEKTÁŘ
17:00–18:00
Angličtina dospělí. -Pokročilé - REFEKTÁŘ

Čtvrtek
18:00–19:00
Španělština dospělí - Konverzace – (KASICIAKO)
19:30–20:30
Příprava na biřmování – TAGASTE
19:30
Modlitba Taizé (1. čtvrtek) – KAPLE SV. BARBORY
19:30 –20:15
Adorace ( šp) – KAPLE SV. BARBORY
20:15-22:00
Skupina GPC (šp) – KASICIAKO

Pátek
15:00
Úklid kostela
18:05 Skupina mládeže - REFEKTÁŘ
18:05 Skupina adolescentů - KASICIAKO

Neděle
09:45:10:45 Religious education (angl)
10-45:11:30 Náboženství pro děti-HIPPO