Misie u sv. Tomáše 2012/2013

Misie u sv. Tomáše
Revoluce anebo Restart

2012/2013 Rok víry -- Rok Eucharistie -- Rok Sv. Cyrila a Metoděje

Odůvodnění:

Pouť do kostela sv. Cyrila a Metoděje

www.augustiniani.cz

V rámci roku viry v sobotu 12.1.2013 jsme navštívili kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlině, kde jsme začali druhou etapu misie v našem farnosti.
Od sv. Tomáše do Karliny jsme putovali. Pak byla prohlídka kostela P. Mirolavem Cuthem. Modlili jsme se za farnosti a jsme přinesli farní svíce, kterou bude během celého roku u nás v kostele. Par fotek poutí můžete nahlédnout zde.

Projekt Kongo

Dopis našim rodičům a dobrodincům v Praze. 1. 10. 2012
Drazí rodiče a dobrodince,
předem Vám všem chci poděkovat za Vaše úsilí, finanční podporu a nepřetržité modlitby. Je to známka dobré spolupráce mezi Augustiniánskými bratry, kteří působí v Praze a Vámi. Je to také jasné znamení Vašeho křesťanského závazku pro ty, kteří jsou chudí a potřební, ty nejchudší z chudých.

Farní kalendář 2015/2016

Harmonogram činností ve farnosti sv. Tomáše 2015/2016

Modlitba nešpory

Od 17.9 2012 každý den od pondělí do čtvrtka v 18:45 v kapli sv. Barbory se společně modlíme nešpory. Všechny jste srdečně zváni!

Restart!

Jsme v éře počítačů a elektronické komunikace. Většina z nás používá tuto způsob komunikace v každodenním životě. Počítače jsou součást života, téměř každého člověka.
Každá důležitá aktualizace programu u počítače, aby byl vždy nejmodernější a „nemrzl“ (nezasekával se a nezůstával v nečinnosti), žádá o nás restartování (vypnutí a znovu zapnutí počítače), aby všechno co bylo aktualizováno mohlo úspěšně fungovat.

Tábor 2012

www.augustiniani.cz

TÁBOR 2012

Fotky z tábora zde
„Hledáme Oldřicha z Valdeka!“. Víš, kde je?
Zaječov 15. – 24. července 2012
Věk: 9 –16 let
My augustiniáni věříme, že být člověkem a křesťanem je otázkou víry, radosti, svobody, nepoddajnosti a osobnosti. Proto pracujeme s dětmi a mládeží a organizujeme pro ně různé aktivity, a mezi nimi i dětský tábor v létě.
A co žádáme od tábora?

Krásné prázdniny!

www.augustiniani.cz

Ať nám Bůh dá sílu, krásné dni odpočinku (ne od Něho), naději ve všem, co začínáme a hlavně RADOST.
Augustiniání.

Augustiniání v Katolickém týdeníku

Příloha Katolického týdeníku věnovaná života augustiniánů a farnosti sv. Tomáše zde