Katecheze 2014/15

Od 21. září znovu začne výuka náboženství pro děti od 5 do 10 let, která bude probíhat každou neděli po mši svaté v 9:30. Informační schůzka bude v neděli 21. září v 10:45 v refektáři. Přihlašovat své děti můžete až do 21. září u P. Juana

Nový fařár farnosti sv. Tomáše: P. Antonio Rivas, OSA

www.augustiniani.cz

Naše farnost je živá, aktivní a čilá. Zahrnuje řadu různých skupin a činností v jejích třech společenstvích. A ještě důležitější je, že mnoho lidí v těchto jednotlivých společenstvích je aktivními členy. Naše farnost je též rodinná a přívětivá. Rostla postupně, a v tomto růstu sjednotila ty, kdo se bránili opustit Malou Stranu, nebo se každý týden chtěli vracet do své bývalé čtvrti. A ti ostatní, kteří začali přicházet později, se zde také cítí doma – vidíme tolik rodin, jež přichází s dětmi.

Dík P. Vit !

www.augustiniani.cz

Když před čtyřmi lety P. Vít začal svou službu u nás, u Tomáše, měli jsme hodně očekávání. Teď přišel čas se posunout dál v životě, P. Víta čeká práce u augustiniánů v Brně, kde spolu s dalšími dvěma bratry (ze Slovenska a Polska) budou posilňovat zdejší komunitu.

Slavnost sv. Augustina 28.8.14

www.augustiniani.cz

Mše sv. v 12:15 hod a v 19:00 hodin. Při mši sv. zpívá svatotomášské sbor.

Vzkaz sv. Augustina pro Tebe...
....možná jsi četl někdy můj životopis. Ne všechno se přihodilo tak, jak je tam napsáno. Byli jsme úplně normální lidé, lidé, kteří žili před více než tisíci lety, jejichž jazyk, zvyky i způsob myšlení byly podstatně odlišné od těch tvých. Srdce člověka se ale tolik nezměnilo a právě moje lidská zkušenost by ti mohla pomoci. (číst dál)

Primicie Jozefa Rzoncy. 13.7.2014

www.augustiniani.cz

V neděle 13.7 od 09:30, v kostele sv. Tomáše, primice P. Jozefa
Fotky zde

Tábor 2014

www.augustiniani.cz

Putujeme...!
Zaječov 01.–09.07.2014

My augustiniáni věříme, že být člověkem a křesťanem je otázkou víry, radosti, svobody, nepoddajnosti a osobnosti. Proto pracujeme s dětmi a mládeží, organizujeme pro ně různé aktivity a mezi nimi dětský tábor v létě.
Co žádáme od tábora? Chceme naplnit náš volný čas přáteli, konverzacemi, které nás naplňují, úsměvem, který vyjadřuje radost, a setkáními, která nás učí dialogu a pokoji.
Fotky z tábora 2014

XVII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ

Můj duch plesá v Bohu, mém spasiteli“ (Lk 1,47)
Sobota, 31. května 2014

Fotky poutí

Program misijní pouti 2014

08:30 Odjezd z Prahy
10:00 Začátek pouti v obci Těně
12:00 Příchod do kláštera
14:00 Poutní mše svatá
15:00 -18:00 Kulturní a zábavný program

Pastorační Program 2013/14

www.augustiniani.cz

Od 16.09.2013 do 15.06.2014

Pondělí

  • 17:15–19:00: Angličtina dospělí, pokročilá úroveň – REFEKTÁŘ
  • 18.00–19:45: Příprava na křest, dospělí – TAGASTE
  • 18:30–19:30: Adult Religious education (angl.) – KASICIAKO
  • 19:30–21:00: Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ

Úterý

  • 17:00–17:45: Modlitba k Božímu milosrdenství
  • 17:50–18:40: Výstav nejsvětější svatosti
  • 17:30–18:30: Angličtina dospělí II – REFEKTÁŘ
  • 18:30–19:30: Španělština dospělí II – KASICIAKO

P. William 80 let