Knihona kláštera sv. Tomáše

Chcete znát knihovnu kláštera sv. Tomáše? Podívejte se na prezentace

AYE2016

www.augustiniani.cz

Sledujte setkání augustiniánských mládeže ve sv. Dobrotivé zde

Manifesto AYE2016

Rok milosrdentví 2016. Sv. Dobrotivá

dobrotiva2016.jpg Mše sv. každou sobotu v 14:00 hodin Více informace: http://kostelsvbenigny.blog.cz

P. William 80 let

www.augustiniani.cz

Fotky oslavy zde

Radostné a nadějeplné Velikonoce!

www.augustiniani.cz

„Zpívejme Aleluja zde na zemi,
kde jsme ještě plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat ´tam´ v jistotě...
Zpívejme Aleluja dnes ne proto,
abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli útěchu v trápení.
Tak jako zpívali poutníci:
Zpívej, ale kráčej dál!
Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý!
Zpívej a kráčej dál“!
(Sv. Augustin)

Tradiční novoroční vycházku (1.1.2016 od 14:30 hod.)

www.augustiniani.cz

Zveme všechny milovníky pěší turistiky po Praze na tradiční novoroční vycházku (1.1.2016), tentokrát ke starobylému kostelíku sv. Jana a Pavla v Krtni (prohlídka interiéru zajištěna, spatříme pozdně románské fresky biblických výjevů). Sejdeme se ve 14:30 h ve stanici metra Stodůlky (na žluté lince B). Trasa pohodlné vycházky měří asi 4,5 km. Ukončíme ji opět ve stanici metra Stodůlky. Před tím se ještě můžeme občerstvit v jedné útulné cukrárně.
Fotky

Den modliteb za uprchlíky. 16.11.2015

P. Alejandro Moral Antón, generální převor OSA pro celý řád sv. Augustina, vyhlásil na den 16.11.2015 (pondělí) Den modliteb za uprchlíky, pronásledované křesťany a všechny oběti války.

Pouť na sv. Horu 19.9

V sobotu 19.9. jsme všichni pozváni na pouť na sv. Horu v rámci Roku zasvěceného života. Je to pouť augustiniánů i celé naší farnosti. Pojedeme autobusem. Zájemci ať se přihlásí v sakristii. Odjezd v 9:00 před kostelem. Zpět budeme okolo 15:00 hodin.
Fotky z poutí zde

Tábor 2015

www.augustiniani.cz

Mobilmánie?
Fotky

Místo a datum
Zaječov od 2.7 do 10.7 2015

Chceme naplnit nás volný čas přáteli, konverzacemi, které nás naplňuje, úsměvem, které vyjadřuje radost a setkání, které nás učí dialogu a pokoji.

Proto nabídneme:
• Sporty: fotbal, táborové sport, …
• Noční hry a táboráky
• Dobrodružné dny a výlet
• Dílny: ruční práce, kuchyně, orientace, tanec, hry, novinárské práce, , atd

Zemřel P. Jan Nep. Aixner, OSA

www.augustiniani.cz

Ve středu 8. července 2015, zemřel náš spolubratr P. Pavel Jan Nepomuk Aixner, OSA

Po eucharistické oběti, která bude sloužena v kostele sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1

v úterý 14. července 2015
v 11:00 hodin

budou jeho ostatky uloženy v 15:00 hodin do augustiniánského hrobu na hřbitově v Zaječově

kde bude očekávat slávu vzkříšení.

Děkujeme za Vaše modlitbu.
Promluva P. Piťhy