Zakládací listina kláštera sv. Tomáše

Zakládací listina kláštera sv. Tomáše

Venceslaus Dei gracia rex Bohemie et marchio Moravie, regio proficisci tramite credimus, cum in civitatibus nostris personas locamus honestas, que subditum nobis populum salutiferis monitis ad mores invitant egregios et pro anima quondam domini patris nostri nostroque felici statu ante Dei faciem devotas iugiter preces fundant. Noverint igitur universi tam presentis etatis homines quam future, quod nos ecclesiam beati Thome iuxta muros civitatis Nove sub castro Pragensi sitam cum area sua et quondam Chunradi de Sacz et omnibus iuribus eiusdem viris honestis fratribus ordinis sancti Augustini tam presentibus quam futuris et ipsi ordini conferimus possidendam, tenendam et habendam libere, pacifice et quiete obieccione iuris cuiuslibet inposterum quiescente et contradiccione qualibet non obstante. In cuius rei testimonium et robur perpetue valiturum presens privilegium fieri et sigillis nostris fecimus communiri. Datum Prage per manus Welizlai, Pragensis, Olomucensis et Wissegradensis canonici, prothonotarii regni nostri. Anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo quinto, Kal. Iulii, terciedecime indiccionis.


Václav z Boží milosti král český a markrabě moravský. Věříme, že si počínáme královským způsobem, když v našich městech usazujeme vážené osoby, které nám poddaný lid blahodárnými napomenutími podněcují k dobrým mravům a za duši kdysi našeho pana otce a za náš šťastný stav neustále před tváří boží přednášejí zbožné prosby. Nechť tedy vědí všichni jak současní, tak budoucí lidé, že odevzdáváme do svobodného a pokojného držení kostel blahoslaveného Tomáše, položený u hradeb Nového města pod pražským hradem1), s jeho pozemkem a s pozemkem kdysi Konráda ze Žatce a všemi jeho právy počestným bratřím řádu svatého Augustina jak nynějším, tak budoucím i samotnému řádu, s vyloučením jakékoliv právní námitky v budoucnu a bez jakékoliv překážky.

Na doklad a věčnou platnost toho jsme přikázali zhotovit toto privilegium a opatřit našimi pečetěmi. Dáno v Praze rukou mistra Velislava, pražského, olomouckého a vyšehradského kanovníka, protonotáře našeho království.

Léta Páně 1285, 1. července, v 13. indikci.