Významné náhrobky v areálu kostela a kláštera

Významné náhrobky v areálu kostela a kláštera

V kostele u oltáře Narození Páně v podlaze je zapuštěna náhrobní deska slavného rudolfínského nakladatele Aegidia Sadelera (+1629), mj. nakladatele rytiny Pohled na Prahu z r. 1606. V choru před hlavním oltářem se nalézá náhrobník rodiny Lobkoviců, při severní straně náhrobní deska rodiny Morzinů.

V hlavní lodi u 1. pilíře od západu je náhrobní deska renesančního italského stavitele Domenika de Bossiho (+1599), který se podílel na stavebních úpravách kláštera. Před hlavním vchodem do lodi je náhrobní deska označující hrobku, kterou nechal zřídit pro Španěly žijící v Praze Guillen de San Clemente, vyslanec španělského krále Filipa II. u císaře Rudolfa II.

V ambitu – východní křídlo – je ve zdi vlevo od vstupu do kaple sv. Barbory zasazena náhrobní deska Ulrika Aostalliho (+1597), italského architekta císaře Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II. V jižním křídle se nalézá náhrobní deska Alžběty Johanny Westonie (+1612), anglické humanistické básnířky, usedlé v Praze. Proslula svou latinskou tvorbou, vysoce oceňovanou současníky a vydávanou knižně, mj. v r. 1606 právě v Praze.