XX. Augustiniánský týden 2018

www.augustiniani.cz

XX. Augustiniánský týden 2018
„Sv. Augustin a povolání“

Klášter sv. Tomáše 23.4. - 27.4.2018

Program

23. dubna. - Začátek augustiniánského týdne.

18:00 hod. Ctění z knihy „Soliloquia“ od sv. Augustina. Co je a jak hledat povolání a Pravdu?

24. dubna. - Obrácení sv. Augustina

19:00. Primiční Mše sv. P. Andrej Kovaľák, OSA.

25. dubna.
18:00. Přednáška: PhDr. P. William Faix, OSA: „Augustiniáni v ČR: zrod a vzkříšení“

26. dubna.

12:15: Slavná mše svatá. Panna Maria Matka dobré rady

18:00 Přednáška: ThDr. David Vopřada, „Augustin a příprava na křest“

27. dubna.

18:00 Koncert Svatotomáškého sboru

Ukončení augustiniánského týdne.

www.skolasvatehoaugustina.cz www.augustiniani.cz www.svatyaugustin.cz