Beseda: Svatá Země

www.augustiniani.cz

V pondělí 27.8.2018 v 19.30 hod. v refektáři kláštera sv. Tomáše bude
PREZENTACE SVATÉ ZEM̨
(fotografická dokumentace spojená s výkladem – z květnové pouti do Izraele). Srdečně zveme na tuto akci.