Pivobraní 2016

IV. ročník KLÁŠTERNÍHO PIVOBRANÍ
Fotky zde
pátek, 18. 11. 2016 od 16 do 21 hodin
v augustiniánském klášteře u kostela sv. Tomáše v Praze na Malé Straně

Svou účast přislíbili a úvodní promluvy a požehnání piva provedou:
P. Michael Josef Pojezdný, OPraem., opat, Královská kanonie premonstrátů na Strahově
P. Juan Provecho, OSA., farní vikář ve farnosti Sv. Tomáše
P. Petr Prokop Siostrzonek, OSB., převor- administrátor, Benediktinské arciopatsví v Břevnově
P. Jáchym Jaroslav Šimek, OPraem., opat, Kanonie premonstrátů Želiv
Program:
16 hodin Úvodní slovo a požehnání piva: P. Michael Josef Pojezdný, OPraem., P. Juan Provecho, OSA., P. Petr Prokop Siostrzonek, OSB., P. Jáchym Jaroslav Šimek, OPraem.
17 hodin Představení pivovarů.

PŘIJĎTE OCHUTNAT KLÁŠTERNÍ PIVA A POZNAT TRADICI KLÁŠTERNÍCH PIVOVARŮ.
Dej Bůh štěstí!