Vánoce 2016

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2016

24. 12. 2016 VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ
16:00 - Mše sv. česká
18:00 - anglická
18:30 - španělská. Kaple sv. Barbory
23:30 - Vánoční koledy
24:00 - Tradiční "půlnoční mše" česká/anglická

25. 12. 2016 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
9:30 - česká
11:00 - anglická
12:30 - španělská
17:00 - česká

26. 12. 2016 SV. ŠTĚPÁN
9:30 - česká

30. 12. 2016 SVÁTEK SVATÉ RODINY
12:15 – česká s obnovou manželského slibu. Kostel sv. Josefa

31. 12. 2016 ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO ROKU
12:15 - česká
17:00 - česká
18:00 - anglická
18:30 - španělská

1. 1. 2017 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, NOVÝ ROK
9:30 - česká
11:00 - anglická
12:30 - španělská
17:00 - česká

6. 1. 2017 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
12:15 - česká
19:00 – česká

NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA AŤ PŘINESE RADOST VŠEM NAŠIM FARNÍKŮM, PŘÁTELŮM A CELÉMU SVĚTU.
Vaši augustiniáni: P. William S., P. Antonio, P. Jozef, P. Juan