PASTORAČNÍ PRÁCE NA ROK 18/19

www.augustiniani.cz

Od 17.9.2018 do 14.6.2019

Pondělí:
18:00–19:00
Příprava na křest dospělí – TAGASTE
19:30–21:00
Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ

Úterý
17:00 -17:45
Modlitba k Božímu milosrdenství
17:50 –18:40
Výstav Nejsvětější Svátosti
17:30–18:30
Angličtina dospělí (středně pokročilí) -
KASICIAKO
16:00–17:00
Španělština dospělí (středně pokročilí) – REFEKTÁŘ
18:30–19:30
Španělština dospělí (pokročilí) – KASICIAKO
18:00 -19:00
Španělština dospělí (konverzace) –REFEKTÁŘ
18:30–19:30
Bible study (angl) - TAGASTE
19:30–19:30
Katecheze pro dospělé - REFEKTÁŘ

Středa
18:00–19:00
Adult Religious education (angl) - TAGASTE

Čtvrtek
18:05-19:05
Mládež – TAGASTE
19:00–19:45
Katecheze pro dospělé -ŠP- (1. a 3. čtvrtek) – TAGASTE
19:30
Modlitba Taizé (1. čtvrtek) – KAPLE SV. BARBORY
Adorace – ŠP- (1. a 3. čtvrtek)

Pátek
15:00
Úklid kostela

Neděle
9:45-10:45 Religious education (angl)
10:45-11:30 Náboženství pro děti-HIPPO
10:00-12:00 Náboženství pro děti -ŠP- (1., 2. a 4. neděle)
11:00-12:00 Biblická formace -ŠP- (3. neděle)