Začínáme s restaurováním varhan

www.augustiniani.cz

Po téměř 20 letech příprav začínáme letos konečně s opravou varhan. Při pohledu na kůr možná namítnete, že se již přece s opravou začalo! Ano i ne. V uplynulých dvou letech byla totiž zrestaurována varhanní skříň. Byla obnovena původní barevnost mramorování skříní, byly opraveny, vyčištěny a dozlaceny řezby, vázy, hlavičky andílků, všechny figury andělské kapely a ostatní ciráty. Tyto práce provedené akademickým malířem Peterem Stirberem se týkaly pouze varhanní skříně. Řezby a sochy nebyly prozatím na varhany osazeny, aby nebyly zbytečně poškozeny v navazující etapě při restaurování stroje varhan. Koncem července byla podepsána smlouva s vybranou varhanářskou firmou Dlabal-Mettler na kompletní restaurování varhanního stroje za 3,94 miliónů Kč bez DPH. Varhanář Boris Mettler vlastní licenci ministerstva kultury pro restaurování varhan a spolu s kolegou Petrem Dlabalem se osvědčili při opravách a rekonstrukcích varhan nejen v naší diecézi. Práce začnou v pondělí 11. listopadu, kdy bude postupně rozebrána, očištěna, zabalena a odvezena do dílen polovina našich varhan (II. a III. manuál – všechny dřevěné díly, kovové i dřevěné píšťaly a olověné trubičky vedení stlačeného vzduchu). Jeden manuál a pedál prozatím zůstanou na svém místě a pokud nenastanou komplikace, budou varhany alespoň v omezeném rozsahu nadále doprovázet bohoslužby. Pouze jeden funkční manuál bude klást na varhaníky větší nároky na hbitost při rejstříkování střídavě silnějšího a slabšího doprovodu – např. při ordináriu, doprovodu žalmu či litanií. Pokud se Vám tedy bude zpočátku zdát, že varhaníci jsou neobvykle pomalí při doprovodu, prosíme Vás o shovívavost, ujišťujeme Vás, že to není pod vlivem nadměrné konzumace výborného svatotomášského piva …
Pokud půjde vše podle plánu (hlavně bude dostatek finančních prostředků), budou postupně ve varhanářské dílně restaurovány i I. manuál a pedál, všechny díly budou přivezeny zpět na kůr, usazeny na své místo, zapojeny a celé varhany zprovozněny za 2 a tři čtvrtě roku - do konce června 2015.
O postupu prací Vás budeme samozřejmě pravidelně informovat. Pokud budete mít čas a chuť, přijďte se podívat na rozebrané varhany ve středu 13. listopadu mezi 16:00-18:30. Ukážeme Vám rádi, z jakých částí se varhany skládají, jak tyto části fungují, co je na nich poškozeno, proč to nefunguje a co všechno a jakým způsobem se musí opravit. Po rozebrání budou pohodlně přístupné i díly skryté od roku 1923, kdy byly varhany postaveny! Budu Vám k dispozici spolu s varhanáři a pokusíme se zodpovědět všechny Vaše dotazy.